1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Для вступу на спеціальність 162 – Біотехнології та біоінженерія конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал:

(КБ) = 0,23*У + 0,4*Б + 0,35*М (Ф,Х) + 0,02*ФДП,

де У – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з Української мови та літератури;

Б – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з Біології;

М (Ф,Х) – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з Математики або Фізики або Хімії;

 ФДП – бал за успішне закінчення системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського за шкалою від 100 до 200 балів (нараховується відповідно до окремого Положення).

 

Для вступу на спеціальність 133 – Галузеве машинобудування конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал:

(КБ) = 0,2*У + 0,5*М + 0,25*Ф(І) + 0,05*ФДП,

де У – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з Української мови та літератури;

М – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання;

Ф(І) – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з Фізики або Іноземної мови;

ФДП – бал за успішне закінчення системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського за шкалою від 100 до 200 балів (нараховується відповідно до окремого Положення).

 

 

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів– членів Малої академії наук України в рік вступу останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Учасникам Всеукраїнської олімпіади КПІ ім. Ігоря Сікорського для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти (в разі її проведення), можуть нараховуватись додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета під час розрахунку конкурсного бала в КПІ ім. Ігоря Сікорського в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.

Результати олімпіади з:

- математики

- фізики

- хімія

- біологія
     

 Шкала додаткових балів:

Відсоток

Бал

Відсоток

Бал

90

1

96

16

91

5

97

17

92

10

98

18

93

12

99

19

94

14

100

20

95

15

 

 

 Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2; 1,00 в інших випадках;

СК дорівнює 1,05 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу; 1,00 - в інших випадках.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.