1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

 

Програми 2019 року

для вступу на  освітню програму підготовки магістра:

 

Програма комплексного фахового випробування "Промислова біотехнологія"

Програма додаткового випробування "Промислова біотехнологія"

Програма комплексного фахового випробування "Екологічна біотехнологія та біоенергетика"

Програма додаткового випробування "Екологічна біотехнологія та біоенергетика"

Програма комплексного фахового випробування "Молекулярна біотехнологія"

Програма додаткового випробування "Молекулярна біотехнологія"

Програма комплексного фахового випробування "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв"

Програма додаткового випробування "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв"

 

Програма 2019 року
вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
для здобуття наукового ступеня доктор філософії

 

Спеціальність: 162 - "Біотехнології та біоінженерія"

Програма додаткового іспиту: Спеціальність: 162 - "Біотехнології та біоінженерія"

Спеціальність: 091 - "Біологія"

Програма додаткового іспиту: Спеціальність: 091 - "Біологія"

Спеціальність: 133 - "Галузеве машинбудування"

Програма додаткового іспиту: 133 - "Галузеве машинбудування"