Інформаційний пакет факультету

  • Друк

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ФАКУЛЬТЕТУ

Інформаційний пакет характеризує начальний процес на факультеті, зокрема він включає навчальні плани, структурно-логічні схеми та описи кредитних модулів (дисциплін):

- кафедра біотехніки та інженерії

- кафедра промислової біотехнології

- кафедра екобіотехнології та біоенергетики

- кафедра біоінформатики