Співробітники

  • Друк

     МЕЛЬНИК Вікторія Миколаївна – завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, відмінник освіти України.

      Закінчила в 1997 році НТУУ "КПІ" за спеціальністю "Автоматизація хіміко-технологічних процесів". У вересні 2001 захистила кандидатську дисертацію і стала першим захистившимся аспірантом кафедри. У 2003 р. отримала вчене звання доцента.У травні 2009 року захистила докторську дисертацію. Творчий доробок становить більше 500 науково-технічних публікацій, з яких – 20 монографії, 1 – навчальний посібник з грифом МОН України, більше 40 патентів України. Академік Міжнародної академії навігації і керування рухом. Індекс цитування в пошуковій системі Google  дорівнює 38.

Наукові інтереси окреслені вивченням впливу збурюючих чинників різної фізичної природи на поліагрегатні механічні структури.
Двічі стипендіат Кабінету Міністрів Українидля молодих учених. Лауреат премії Національної академії наук Україниу 2006 р. Розпорядженням президента Україниу 2007 році призначено грант Президента України для реалізації творчіх задумів. Нагороджена іменним годинником “Від президента України”.

Куратор академічної групи, яка посіла у 2009 р. перше місце по НТУУ «КПІ» у конкурсі на кращу академічну групу університету .
Нагороджена Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України, Грамотами Вченої Ради НТУУ «КПІ», Дипломами Київської міської держадміністрації за результатами багатьох конкурсів науково-технічних проектів під девізом «Інтелектуальний потенціал молодих вчених – на службу столиці!».

Основні лекційні курси:
-
   Теорія механізмів і машин;
-
   Обладнання для пакування і фасування фармацевтичного та мікробіологічного виробництва;
-
   Реактори біотехнологічних виробництв;
-
   Автоматизація фармацевтичного та мікробіологічного виробництва.