Наукова робота

 • Друк

 

  Інформація про наукову роботу кафедри біотехніки та інженерії 

Наукові школи та проекти

     Наукова школа під керівництвом проф. Карачуна В.В та проф. Мельник В.М. «Шуми і вібрація». Вібрація плоских та оболонкових фрагментів під дією кінематичного та хвильового просторового чинників. Умови виникнення хвильового співпадання та просторово-частотного резонансів. Реалізація акустично-прозорих конструкцій.

Наукові семінари, що діють на кафедрі

• «Динаміка многофазних механічних систем» керівники – проф. Карачун В.В., проф. Мельник В.М.

• «Динаміка масообміну в апаратах для культивування клітин» Керівники – проф. Ружинська Л.І, доц. Буртна І.А.

Наукова робота студентів

    Всі студенти кафедри приймють участь у роботі секції «Біотехніка та інженерія» в рамках наукової конфененції "Дня науки на факультеті біотехнології і біотехніки". Студенти кафедри приймають участь у конференціях та семінарах, в тому числі і в Міжнародних конференціях, семінарах:

 • Міжнародна молодіжна наук.-практ. Конф. «Людина і космос», м. Дніпропетровськ
 • Науково-практична Конференція «Приладобудування: стан і перспективи»
 • Материалы Международная Науч.-практ. Конф. «Современные научные достижения-2007». – Т. 7. Технические науки. – Днепр-к: наука и образование 
 • MaterialyczwartejMiedzynarodowwejnaukowi-prakt. konf. “Nauka: teoria i praktika -2007”. Tym 10. Techniczne Nauks. Fizyczna kultura I sport: Przemysl. Nauka I studya. 
 • Межд. Научн.-практ. Конф. «Становление современной науки-2007»
 • Конференція «Наука и инновация» 2007
 • Міжнародна науково-практична конференція „ Научный прогресс на рубеже тысячелетий - 2008;
 • 21st International CODATA Conferense. Scientific Information for Society – from Today to the Future. Ukraine, Kyiv, Octoder 5-8, 2008.
 • IV Mezinarodny vedecko-praklicka konferen-ce “Aktualne problemy no-woczesnych nauk-2008”, 16 -31 czerwna 2008 roku. Technike vedy. Tym. 18. Prremysl. Nauka I studia Publishing House “Education and Science-2008”.
 • IV Mezinarodnyvedecko-praklickakonfe-rence“Efektivninastrojemodernichved- 2008”, 03-15 kvetna2008 roku. Tech-nike vedy. Dil. 17. Pracha. Publishing House “Educa-tion and Science-2008.
 • IV Международна научна практична конференция «Динамика изследования-2008», Том 29. Технологии. Физика. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2008. 
 • IV Между-народна научна практична конференция «Научно пространство на Европа-2008», 15-30 апрл 2008 го-дина. Технологии. Том 27. София, «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2008.
 • III Miedzy-naro-dowejnaukowi-praktycznejkonferencij“Strategicznepytaniaswiatowejnauki-2008”, 15-28 lutego2008 roku. Tym 8. Chemia i chemiczne tech. Ekologia.: Przemysl. Nauka I studia. 
 • IV Mezinarodnyvedecko-praklickakonfe-rence“Vedaatechnologie: krokdobudoucnosti- 2008”, 1-15 brezen2008 roku. Zemedelstvi. Zvero-lekarstvi. Biologicke vedy. Chemie a chemicka technologie. Dil. 15. Pracha. Publishing House “Educat-ion and Science”.
 • Х Міжнародна молодіжна НПК «Людина і космос», 9-11 квітня 2008 р. – Дніпропетровськ: НЦАОМУ. 

За досягнення у науковій роботі, студенти отримали нагороди у 2007 році :

 • Грамотами Наукового товариства студентів та аспірантів за активну участь у науковій і винахідницькій діяльності нагороджені студенти: Костик С.І., Шибецький В.Ю., Гейко М.О.
 • Дипломами ІІ ступеню, як переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із природничих, технічних і гуманітарних робіт в галузі науки «Авіаційна та ракетнокосмічна техніка. Аеронавігація.» Борисенко А.О. та Ігнатов І.А.(2006) 
 • Дипломами ІІ ступеню, як переможец Всеукраїнського конкурсупроектів студ. А.Заброда 
 • Дипломом стипендіата Ректора нагороджений студ. Костик С.І.
 • Дипломом лауреата Малої Академії літератури і журналістики нагороджена студ. Колесник М.М.

У 2008 Грамотою Головного Управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської Ради, нагороджені студенти:

1. Ковалець О.Я. група БІ-21

2. Бондаренко Н.О. група БІ-31

3. Костик С.І. група БІ-31

4. Шибецький В.Ю. група БІ-31

5. Соколова С.П. група БІ-41

6. Литвиненко Д.В. група БІ-51

 


За 12 років іменні стипендії призначені студентам:

Стипендія Президента України:

 • І. Ігнатов - 2006р.
 • О. Ковалець - 2006р.
 • М. Гейко - 2008р.
 • М. Колесник - 2008р.
 • К. Кузьменко - 2010р.
 • Д. Литвиненко - 2010р.
 • А. Заброда - 2011р.
 • Л. Руденко - 2012р.
 • С. Фесенко - 2013р.

 Стипендія Верховної Ради України:

 • А. Борисенко – 2003р.
 • Д.Чередниченко – 2008р.
 • В. Ковальчук – 2008р.

Стипендія Кабінету Міністрів України:

 • Д. Литвиненко – 2009р.

Стипендія Київського міського Голови:

 • О. Шматок - 2004р.
 • І. Прохоренко - 2004р.
 • Н. Гресь - 2006р.
 • Д. Литвиненко - 2007р.
 • К. Кузьменко - 2007р.
 • М. Колесник - 2009р.
 • Д. Чередниченко - 2010р.

Стипендія Ректора НТУУ «КПІ»:

 • С.Павленко - 2006р.
 • С. Костик - 2006р.
 • О. Савченко - 2008р.
 • Н. Михайленко - 2009р.
 • К. Кузьменко - 2009р.
 • О. Кривець - 2009р
 • . Д. Чередниченко - 2010р.
 • О. Кривець - 2010р.

Стипендія депутата Д. Андрієвського:

 • Д. Литвиненко - 2010р.
 • К. Кузьменко - 2010р.
 • Д. Чередніченко - 2010р.
 • Л. Руденко - 2012р.
 • С. Фесенко - 2013р.

Іменні стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених призначені:

 • доцент В. Мельник - 2003-2005р.
 • доцент В. Мельник - 2005-2007р.
 • аспірант О. Кладун - 2008-2010р.
 • асистент О. Ковалець – 2011-2013р 

Грамотою Президії Національної академії наук України нагороджені:

 • асистент О. Ковалець - 2010р.
 • студент А. Фоменкова - 2012р.
 • студент І. Березюк - 2012р.
 • студент М. Мурашко - 2012р.

Лауреатами премій стали:

Національної академії наук України:

 • доцент В. Мельник - 2006р.
 • аспірант О. Кладун - 2009р.
 • аспірант О. Ковалець - 2011р.

Київського міського Голови:

 • студ. О. Ковалець – 2005р.
 • студ. В. Шибецький – 2006р.
 • студ. Л. Дашевська – 2007р.
 • студ. Я. Воронець – 2007р.
 • студ. О. Кривець – 2010р.
 • студ. А. Заброда - 2010р.

Ректора НТУУ «КПІ»:

 • студ.Н. Михайленко – 2009р.
 • студ. О. Кривець – 2009р.
 • студ. К. Кузьменко – 2009р.
 • студ. Є. Морозова - 2010р.

Нагороджені Почесними Грамотами наукового товариства студентів і аспірантів НТУУ «КПІ»

2006р. – І. Ігнатов С. Павленко А. Борисенко О. Ковалець С. Костик В. Шибецький М. Гейко

2007р. – С.Костик Д. Литвиненко Д. Чередниченко

2010р. – Л. Костянець Д. Литвиненко Н. Михайленко Одержали Дипломи з відзнакою Спеціаліста

2007р. – А. Борисенко І. Ігнатов І. Прохоренко С. Павленко Н. Скочко О. Шматок

2008р. – Є. Бондаревський Я. Воронець Л. Дашевська Н. Замана О.Ковалець

2010р. – М. Калініна

2013р. – І. Березюк

 

Магістра

2009р. – С. Костик В. Шибецький

2010р. – Н. Михайленко Ю. Карпенко

2011р. – О.Кривець К. Кузьменко Д. Литвиненко Д. Чередниченко

2012р. – А. Заброда О. Резенчук

 

Володарями почесних грантів стали:

Доцент В. Мельник – Грант Президента України (2007рік)

Аспірант О. Гусарова – Грант Ректора НТУУ «КПІ» (2008, 2009р.р.)

Аспірант О. Кладун – Грант Ректора НТУУ «КПІ» (2008рік)

Аспірант О. Ковалець - Грант Президента України (2011рік)


Комп’ютерний клас для роботи магістрів, аспірантів та науковців.

 

     На фото студент В. Клочков демонструє лабораторну установку "Апарат для культивування клітин", на яку отримав охоронний документ - Патент України №42450 на корисну модель.

 

Професор Л.І. Ружинська демонструє "Установку для дослідження гідродинаміки з мікрофлорою на нерухомих носіях" (на стенді виконують наукові дослідження аспіранти І.Баранова, О.Гусарова, О.Мелай)

 

Аудиторні заняття зі студентами - магістрами в лабораторії Мембранних Технологій і тепломасообміну проводить к.т.н., доцент Буртна І.А. та інженер Шафаренко М.В.


За 12 років студенти кафедри одержали 65 Патентів України на корисну модель:

2003р. А. Борисенко №5835А

2006р. І. Ігнатов №12120

          С. Павленко №12120 

          С. Костик №14505 

          В. Шибецький №14505

          М. Гейко №18638, 18911

2007р. М. Черняков №24202

            Ю. Карпенко №24202 

            К. Кузьменко №28384

            Д. Литвиненко №28384 

            Д. Чередниченко №27816

2008р. В. Шибецький №29484, 31578

            О. Кривець №29485

            С. Костик №30447, 31578

            В. Ковальчук №32426

            М. Колесник №32430, 35219

            Н. Бондаренко №32430

            Д. Литвиненко №33491

            Н. Михайленко №35213

2009р. М. Калініна №39153, 44205

            Д. Чередниченко №39153 

            М. Колесник №38224 

            М. Борода №38224, 40140 

            Є. Морозова №40140 

            О. Резенчук №40230 

            А. Заброда №40230 

            К. Кузьменко №40830, 42238 

            В. Ковальчук №40231, 38912

2010р. Є. Морозова

   

За успіхи в педагогічній і науковій роботі нагороджена почесним знаком МОН України " Відмінник освіти України" д.т.н., професор В.М. Мельник 


Переможці конкурсів наукових робіт студентів  

2007 р.

 

   Студенти А. БОРИСЕНКО, І. ІГНАТОВ нагороджені Міністерством освіти і науки України (Наказ № 837 від 27.09.2007) ДИПЛОМАМИ II ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, м. Київ, Національний авіаційний університет. Науковий керівник доц. Мельник В.М.

2011 р

Студентка А. ЗАБРОДА нагороджена Міністерством освіти і науки України (Наказ №666 від 29.06.2011) ДИПЛОМОМ II ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, м. Харків, Харківський політехнічний інститут. Науковий керівник проф. Мельник В.М.

 

 

2013 р.

   Студенти С. ФЕСЕНКО, Н. ІЛЛЯШЕНКО нагороджені Міністерством освіти і науки України (Додаток до Наказу МОН України №847 від 26.06.2013) ДИПЛОМАМИ III ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, м. Суми, Сумський Державний університет. Науковий керівник проф. Карачун В.В.