• Друк

  Факультет випускає фахівців за такими спеціальностями та спеціалізаціями:

  • Промислова біотехнологія
  • Обладнання фармацевтичної та біотехнологічної промисловості
  • Екологічна біотехнологія та біоенергетика
  • Молекулярна біотехнологія 

Підготовка фахівців ведеться на бюджетній та контрактній основі (денна, заочна форми) за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр, спеціаліст та магістр. Проводиться підготовка кандидатів та докторів наук.