Викладачі кафедри

  • Друк

Дуган Олексій Мартемянович
Завідувач   кафедри,  декан факультету, професор кафедри промислової біотехнології, доктор біологічних наук, професор.

Працює на кафедрі з 2001 року.

Попередні місця роботи: науковий центр медичної генетики Інституту гігієни і медичної екології АМН України,  завідувач лабораторії біоіндикації мутагенів.

Освіта.Закінчив біологічний факультет Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова  в 1978 році, отримавши спеціальність біохімік за спеціальністю “мікробіологія”. Науковий ступінь – доктор біологічних наук за спеціальністю “генетика”, вчене звання – професор кафедри промислової біотехнології.

Навчальна робота. Викладає лекційні курси “Чинники успішного працевлаштування за фахом”, “Біологія парфумерно-косметичних засобів”.  Здійснює керівництво дипломними та магістерськими роботами студентів.

Методична робота.Дуган О.М. є членом науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з напряму “Біотехнологія”, приймає участь у розробці нормативних документів з фаху. Є заступником голови спеціалізованої вченої ради Д.26.604.02 з захисту кандидатських і докторських дисертацій, а також членом редакційної ради  наукових журналів „Наукові вісті КПІ” і „Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології”.

Наукова робота.Сферою наукових інтересів є:

 - дослідження в області біотехнології мікробного синтезу альтернативних енергоносіїв і вітамінів;

 - розробка пробіотичних препаратів на основі мікроорганізмів роду Lactobacillus;

 - виявлення і оцінка мутагенної і потенційної канцерогенної активності забруднень довкілля. 

 Бере участь у роботі міжнародних науково-технічних конференцій.

 Керує підготовкою трьох аспірантів.

 Опублікував  155науково-методичних праць, в тому числі  є співавтором трьох колективних монографій.