1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Співробітники

Тодосійчук Тетяна Сергіївна,

доцент кафедри промислової біотехнології, кандидат технічних наук, заступник завідувача кафедри, заступник декана з навчально-виховної роботи.

Працює на кафедрі з 1993 року.

Освіта. Закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості в 1992 році, отримавши кваліфікацію інженер-технолог за  спеціальністю “Технологія мікробіологічних виробництв”.

Науковий ступінь – кандидат технічних наук за спеціальністю “біотехнологія”, вчене звання – доцент кафедри промислової біотехнології.

Навчальна робота. Викладає лекційні курси “Загальна біотехнологія”,  “Основи фармацевтичних виробництв”. Проводить лабораторні заняття з вказаних дисциплін, здійснює керівництво дипломними та магістерськими роботами студентів.

Методична робота.Тодосійчук Т.С. є секретарем науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з напряму „Біотехнологія”, членом Вченої ради факультету, заступником декана факультету з навчально-виховної роботи, заступником завідувача кафедри.

Наукова робота.

Сферою наукових інтересів є дослідження в області біотехнології мікробного синтезу ферментів та антибіотиків, модифікованих біологічно активних речовин, готових форм біопрепаратів.

Керує науковою роботою студентів та аспірантів.

Під керівництвом Тодосійчук Т.С. захищена кандидатська дисертація.

Проходила наукове стажування: у 2002 році у Науково-дослідному інституті вовни Аахену(Німеччина), у 2005 р. на біологічному факультеті в Університеті Мінесоти (США). Опублікувала більше 6 науково-методичних праць, в тому числі 4 Патенти України та 8 методичних вказівок.