1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Співробітники

Клечак Інна Рішардівна,
 заступник декана з навчально-методичної роботи, доцент кафедри промислової біотехнології, кандидат технічних наук.


Працює на кафедрі  з 1996року.
Попередні місця роботи:  Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР, Інститут винограду та вина «Магарач» УААН.
Освіта. Закінчила
біологічний факультет Київського державного університету  ім. Т.Г. Шевченкав 1985 році, отримавши кваліфікацію “Біолог-генетик. Викладач біології та хімії”, аспірантуру та докторантуру Інституту винограду та вина «Магарач» УААН.
Науковий ступінь – кандидат технічних наук за спеціальністю “ біотехнологія”, вчене звання – доцент кафедри промислової біотехнології.
Навчальна робота.  Читає лекційні курси “
Генетика”,  «Основи генетичної та клітинної інженерії». Проводить практичні та лабораторні заняття з вказаних дисциплін. Також здійснює керування дипломними роботами бакалаврів, спеціалістів, магістрів.
Методична робота. Клечак І.Р.
 заступник декану факультету з навчально-методичної роботи,член науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з напряму „Біотехнологія”, приймає участь у роботі Методичої ради університету, очолює методичну комісію факультету, заступник голови Вченої ради факультету.
Наукова робота.
Під керівництвом Клечак І.Р. захищена кандидатська дисертація та здійснюється керівництво аспірантами. 
Клечак І.Р. є автором більш ніж 100 наукових праць (в т.ч. 1
2 авторських свідоцтв на винаходи, 1 монографії) та 11 навчально-методичних праць, розробник Державних стандартів  вищої освіти напряму «Біотехнологія».