• Друк

Аспіранти кафедри промислової біотехнології

Спеціальність 162 "Біотехнологія"

1. Мотроненко В.В. «Біотехнологія субстанції рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини», науковий керівник: д.б.н., проф. Галкін О. Ю., к.т.н., доц. Ружинська Л. І.

2. Сироїд О.О. «Шляхи біотехнологічного використання відходів сільськогосподарських виробництв за допомогою біоконверсії базидієвими грибами», науковий керівник: к.т.н., доц. Клечак І. Р.

3. У Лінь «Фактори резистентності представників нозокоміальних інфекцій як основа розробки сучасних антимікробних засобів», науковий керівник: д.т.н., доц. Тодосійчук Т. С.

Аспіранти кафедри біотехніки та інженерії 

Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування"

1. Воробйова О. В. «Дослідження процесів гідродинаміки і масообміну в біореакторах з іммобілізованими мікроорганізмами», науковий керівник: д.т.н., проф. Мельник В.М.

2. Остапенко Ж. І. «Інтенсифікація тепломасообмінних процесів при екстрагуванні рослинної сировини в умовах ультразвуку», науковий керівник: д.т.н., проф. Мельник В. М.

3. Долгов В. М. «Інтенсифікація масообмінних процесів при очищенні біогазу від баластних домішок», науковий керівник: к.т.н., доц. Ружинська Л. І.

 

Аспіранти кафедри екобіотехнології та біоенергетики

Спеціальність 162 "Біотехнологія"

1.Жураховська Д.І. "" Науковий керівник:д.т.н., проф. Голуб Н.Б.

2. Лахнеко О.Р.  "Розробка систем ДНК-маркерів для оцінки генетичного різноманіття сортів хлібних злаків в умовах недостатнього зволоження" Науковий керівник:д.х.н., проф. Кузьмінський Є.В. 

3.Коренчук М.С. "Підвищення ефективності біологічного очищення стічних вод з видаленням іонфв феруму" Науковий керівник:д.т.н., проф. Саблій Л.А.

4. Шинкарчук М.В. "Біотехнологія отримання біогазу із жировмісної речовини" Науковий керівник:д.т.н., проф. Голуб Н.Б.

 

Аспіранти кафедри біоінформатики

Спеціальність 162 "Біотехнологія"

1. Булаєвська М.О. «Біотехнології штучного магнітомічення та природне магнітомічення клітин тварин», науковий керівник: д.т.н., проф. Горобець С. В.

2. Демидова О.І. «Визначення впливу флуктуацій геомагнітного поля на характеристики люмінесцентних бактерій та волюти нових гранул дріжджів», науковий керівник: д.б.н., проф. Горго Ю. П.

3. Ерденецогт  Улзийжаргал «Біотехнологічне використання у фармакології епігенетичного регулювання синтезу вторинних метаболітів при стресреакціях рослин», науковий керівник: д.б.н., проф. Горго Ю. П.