1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Факультет біотехнології і біотехніки здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців для роботи в найсучасніших галузях біотехнології: мікробного синтезу біологічно активних сполук, імунобіотехнології, генно-інженерної біотехнології, біотехнології фармацевтичних препаратів, екобіотехнології, біоенергетики, біодеструкції та утилізації відходів, отримання з біомаси та відходів корисних речовин, біотестування забруднень, інженерного забезпечення біотехнологічних і фармацевтичних виробництв, молекулярної біотехнології та біоінформатики.

Випускники факультету працюють на інженерних та керівних посадах на підприємствах мікробіологічної, фармацевтичної, харчової та сільськогосподарської промисловості; в науково-дослідних інститутах; в проектних організаціях; в контрольно-аналітичних та сертифікаційних лабораторіях України та за її межами.


Ми проводимо набір:

      на денну та заочну форму навчання,

      за державним замовлення та за кошти фізичних і юридичних осіб.


Ми готуємо:

      бакалаврів – на базі повної середньої освіти,

      за наступною спеціальністю: 162 Біотехнології та біоінженерія

      Освітня програма: "Біотехнології"


Вступ на бюджетну форму навчання відбувається за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ) або сертифікатами ЗНО 2019, 2020, 2021 років.


Національний мультипредметний тест (НМТ)
:

  • Українська мова
  • Математика
  • Історія України
  • Мотиваційний лист

Орієнтовні дати проведення основної сесії НМТ – друга половина липня, серпень.

 

Вступ за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт) здійснюється за результатами розгляду мотиваційного листа.

  • Мотиваційний лист 

Біотехнологія та біоінженерія - міждисциплінарна галузь, яка виникла на стику біологічних, хімічних і технічних наук, тому обравши цю спеціальність ти фактично одержиш три освіти одночасно! Фахівці спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» точно знають, як одержати лікувальні препарати, харчові добавки і біологічно активні речовини, забезпечити сільське господарство бактеріальними добривами, засобами захисту рослин, поновлюваними джерелами енергії, щоб зменшити масштаби забруднення планети різноманітними відходами, працюють над створенням нових організмів методами біоінженеріїї, моделюють біологічні процеси та створюють ліки методами біоінформатики. Хочеш зробити цей світ кращим?

Обирай спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»!

 - кафедра промислової біотехнології та біофармації
 - кафедра біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології
 - кафедра біотехніки та інженерії

Вартість одного року підготовки бакалавра очної форми 25000 грн, заочної – 15000 грн.

Важливо знати!

Максимально можлива кількість поданих заяв за державним замовленням + за кошти фізичних та/або юридичних осіб (бакалаврат, магістратура): 5+20 заяв (бюджет + контракт).

Важливо: без обмеження кількості спеціальностей.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються:

1. Бали національного мультипредметного тесту з української мови (перший предмет), математики (другий предмет) та історії України (третій предмет), або бали зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з трьох конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідних спеціальностей (спеціалізації, предметної спеціальності, конкурсної пропозиції) та джерела фінансування.

2. Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 року з української мови та літератури/української мови, математики чи та/або історії України за бажанням вступника можуть бути зараховані замість відповідних предметів національного мультипредметного тесту, якщо різниця балів національного мультипредметного тесту та зовнішнього незалежного оцінювання з відповідного предмету не перевищує 15 балів.

3. Зверніть увагу: якщо загальний конкурсний бал з урахуванням усіх коефіцієнтів перевищуватиме 200, то він встановлюється тим, що дорівнює 200. 

Мінімальний конкурсний бал - 125!

4. В рамках спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія:

  • регіональний коефіцієнт (РК) - 1,00;
  • галузевий коефіцієнт (ГК)  - 1,00;
  • сільський коефіцієнт - скасовано!

Більш детальну інформацію можна отримати:

за телефоном гарячої лінії відбіркової комісії ФБТ:  (099)541-46-16;

Ви можете написати нам листа:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

або поспілкуватися з нашими студентами і дізнатися найновішу інформацію про вступ на нашій сторінці в соціальних мережах: https://t.me/abit_fbt

 

САЙТ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"