1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Аспірантура і докторантура НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Аспірантура і докторантура відкривається при вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЙ АСПІРАНТІВ ФБТ

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:

1) за рахунок:

·         коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;

·         коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

·         міжнародних договорів України;

·         загальнодержавних програм;

·         договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

 Про умови прийому до аспірантури

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2022 році відбудеться

з 16 травня 2022 року по 15 липня 2022 року

з 09.00 до 10.00 та з 14.00 до 17.00 (к.247- 1 корп.)

З метою оптимізації процедури подання документів та скорочення витрат часу пропонується графік подання документів, а саме:*

30.05.22- 03.06.22–­ ФБМІ, ФБТ, НН ФТІ, ФІОТ, ХТФ, ФПМ.

* за необхідності в окремих випадках подати документи можна у будь-який робочий день з 16.05.2022 р.  по 15.07.2022 р.

 

До аспірантури з відривом та без відриву від виробництва приймаються громадяни України, що мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Підготовка аспірантів здійснюється тільки цільовим призначенням для кафедр університету, інших вузів країни, підприємств і організацій.

Підготовка аспірантів для підприємств і організацій, вузів недержавної форми власності передбачає відшкодування університету витрат на підготовку, виплату стипендії (по денній формі).

Освітньо-наукова програма "Біотехнології"


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії

галузь знань 09-Біологія, спеціальність 091 -Біологія

галузь знань 16-Хімічна та біоінженерія, спеціальність 162-Біотехнологія та біоінженерія.

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії

галузь знань 09-Біологія, спеціальність 091-Біологія

галузь знань 16-Хімічна та біоінженерія, спеціальність 162-Біотехнології та біоінженерія.

 

Детальна інформація на сайті аспірантури

Адреса: кімната 247, 1 корпусу

Телефон: (044) 236-21-49

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

URL: http://aspirantura.kpi.ua

Приймальні години відділу аспірантури та докторантури: 9.00-10.00 та 14.00-17.00