1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Біоінформатика

 

       Кафедра біоінформатики у складі факультету біотехнології та біотехніки була створена згідно наказу ректора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» М.З. Згуровського № 1-12 від 08.02.2006 року  відповідно до рішення Вченої ради університету від 16.01.2006 (протокол №1).
        На кафедра ведеться навчання за напрямком 6.051401 «Біотехнологія» з присвоєнням ступня бакалавра з біотехнології та за ОКР 8.05140102 магістр та 7.05140102 спеціаліст зі спеціальності «Молекулярна біотехнологія».
       На кафедрі біоінформатики працює 8 науково-педагогічних співробітників з них 6 штатних співробітників та 2 сумісників.
       На кафедрі працює 2 науково-дослідні лабораторії:

  • Лабораторія фізичних та інформаційних технологій у біології та медицини;
  • Лабораторія магнітних нанотехнологій в медицині та біології.

       Кафедра забезпеченасучасним обладнанням таким, як зондовий- скануючий мікроскоп Nanoeducator, установка для центрифугування, камера для горизонтального електрофорезу, установка для визначення магнітної сприйнятливості магніто керованих сорбентів та магнітних лікарських форма, установки для отримання високо градієнтних феромагнітних насадок методом електроосадження в магнітному полі та методом магніто керованої корозії, фотоколориметри КФК-2, термостат, рН-метр, стерилізатор, потенціостат, біологічні мікроскопи. Все обладнання використовується для проведення навчального процесу та при виконанні науково-дослідних робіт студентів та аспірантів, також для в наукових дослідженнях кафедри.

 З більш детальною інформацією про кафедру Ви можете ознайомитись на сайті кафедри