1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Науково-дослідницька роботана кафедрі біоінформатики ведеться за приріоритетними напрямками:
 

  • Бiомінералізації у еукріот і прокаріот. Біоінформаційний аналіз геномів.
  • Дослідження процесів самоорганізації в системі метал-електроліт в постійному магнітному полі.
  • Магнітокерована біосорбція дріжджами S. cerevisiae іонів  важких металів в постійному магнітному полі з використанням системи феромагнітних елементів. В рамках даного напряму на кафедрі було виконано НДР № 2294ф «Вилучення іонів важких металів із стічних вод за допомогою магнітокерованої біосорбції» та виконується НДР №2219ф «Дослідження механізмів вилучення іонів важких металів із стічних вод за допомогою магніто керованої біосорбції» (науковий керівник – професор Горобець С.В.). В поточному році завершується виконання НДР № 2515 "Механізми інтенсифікації процесу сорбції іонів важких металів модифікованим магнітокерованим біосорбентом для очищення стічних вод"
  • Мікроструктурування поверхні металів шляхом електроосадження та  керованої корозії в магнітному полі.
  • Розробка ВГФН та конструкцій магнітних сепараторів.
  • Розробка нових способів отримання магнітокерованих (МКС) сорбентів, в т.ч. біосорбентів, в рамках якої була виконана НДР № ДЗ/293-2008 “Пристрій для визначення фізичних характеристик сорбентів для біомедичного застосування” (науковий керівник – акад. Бар’яхтар В.Г.).
  • «Розробка нової магнітної лікарської форми для цілеспрямованої доставки лікарського препарату у пухлину» спільно з Інститутом експериментальної патології, радіології та онкології ім. Р.Є. Кавецького.