1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплома бакалавра, то ти можеш вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 1 курс магістратури. Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці  освітньо-професійна програма або 1 рік 9 місяців  освітньо-наукова програма. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.


Вступ на 1 курс  
магістратури  за освітньою програмою «Біотехнології»  проводиться за загальними правилами, з якими можна ознайомитися на сайті приймальної комісії університету або за посиланням Положення про прийом на навчання.

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського 2022

Для вступу за державним замовленням (бюджет) та за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт) потрібно скласти:

  • скласти фахове вступне випробування
  • подати до розгляду мотиваційний лист*

*Мотиваційний лист - це викладена письмово у довільній формі інформація про твою зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

В цьому році ЄВІ скасовано!

Вартість одного року підготовки магістра очної форми 28000 грн, заочної – 15000 грн. 

Вартість навчання у 2022/2023 навчальному році

_______________________________________________________

Ти вирішив змінити фах після одержання диплому бакалавра? Додаткове вступне випробування цього року складати не потрібно. Але скласти вступне фахове випробування потрібно обов’язково.

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв (без зазначення пріоритетності), кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб — максимум 20. Для того, щоб подати документи, потрібно з 01 серпня зареєструвати електронний кабінет. Подати заяви можна буде з 16 серпня до 15 вересня включно. Вступні випробування за обраним фахом можна буде скласти до 19 вересня включно відповідно до розкладу робіт атестаційних комісій.

РОЗКЛАД РОБОТИ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

 Фахові вступні випробування з обраної спеціальності та освітньої програми складають всі вступники до магістратури. 

 

________________________________________________________

З 2022 року на факультеті здійснюється навчання за однією освітньою 
програмою:

БІОТЕХНОЛОГІЇ

Біотехнологія та біоінженерія – міждисциплінарна галузь, яка виникла на стику біологічних, хімічних і технічних наук, тому обравши цю освітню програму ти фактично одержиш три освіти одночасно! Фахівці в галузі біотехнології та біоінженерії точно знають, як одержати лікувальні препарати, харчові добавки і біологічно активні речовини, забезпечити сільське господарство бактеріальними добривами, засобами захисту рослин, поновлюваними джерелами енергії, щоб зменшити масштаби забруднення планети різноманітними відходами, працюють над створенням нових організмів методами біоінженерії, моделюють біологічні процеси та створюють ліки методами біоінформатики. Після отримання диплому випускники знаходять застосування свої умінь та навичок на підприємствах мікробіологічної, фармацевтичної, харчової, косметичної промисловості та в науково-дослідних інститутах.

Освітньо-професійна програма "Біотехнології" 

Освітньо-наукова програма "Біотехнології"   

Програма комплексного фахового випробування "Біотехнології"

Каталог вступника КПІ ім. Ігоря Сікорського (магістратура) 


 

Кар’єрний путівник КПІ ім. Ігоря Сікорського 


Навчання за освітньою програмою здійснюють:

- кафедра промислової біотехнології та біофармації 

- кафедра біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології  

- кафедра біотехніки та інженерії 

 

 Делальна інформація про вступ до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорсько


     
  Розклад роботи Приймальної космісії


ВСТУП 2022