1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Промислова біотехнологія

Промислова біотехнологія

 

 

Історія заснування кафедри бере початок з 1990 року, коли вперше в Україні в КПІ на кафедрі загальної хімії у складі ХТФ було створено відділ біотехнології. У 1992 році на основі наказу МОН була відкрита нова спеціальність «Біотехнологія». Одночасно кафедра загальної хімії... Read more...

Екобіотехнологія та біоенергетика

Екобіотехнологія та біоенергетика

 

 

Кафедра екобіотехнології та біоенергетики (КЕБ) була створена наприкінці 2004 року і згідно з Концепцією становлення та розвитку кафедри, Концепцією спеціальності «Екобіотехнологія» забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності «Екобіотехнологія» 

Read more...

Молекулярна біотехнологія

Молекулярна біотехнологія

 

 

 Кафедра біоінформатики у складі ФБТ була створена згідно наказу ректора НТУУ «Київський політехнічний інститут» М.З. Згуровського № 1-12 від 08.02.2006 року. На кафедра ведеться навчання за напрямком 6.051401 «Біотехнологія» з присвоєнням ступня... Read more...

Біотехніка та інженерія

Біотехніка та інженерія

 

 

Кафедра біотехніки та інженерії створена Наказом Ректора НТУУ “КПІ” у січні 2001 року як структурний підрозділ факультету біотехнології і біотехніки Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Це рішення було прийняте згід... Read more...

Previous
Next
 • Промислова біотехнологія

  Промислова біотехнологія

 • Екобіотехнологія та біоенергетика

  Екобіотехнологія та біоенергетика

 • Молекулярна біотехнологія

  Молекулярна біотехнологія

 • Біотехніка та інженерія

  Біотехніка та інженерія

Процеси і апарати біотехнологічних виробництв

No cover КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ КОЛОННЫХ АППАРАТОВ
Hits: 1497
User rating: / 
No cover Машины и аппараты пищевых производств Т.2
Hits: 1565
User rating: / 
No cover Машины и аппараты пищевых производств. Т.1
Hits: 1580
User rating: / 
No cover Оновные процессы и аппараты химической технологии
Hits: 1610
User rating: / 
No cover Проектирование процессов и аппаратов пищевых производств
Hits: 1561
User rating: / 
No cover Проектирование процессов и аппаратов химической технологии
Hits: 1415
User rating: / 
No cover ПРОЦЕСИ І АПАРАТИ МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ TA ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Hits: 2199
User rating: / 5
No cover Процессы и аппараты пищевых производств
Hits: 1613
User rating: / 
No cover ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ПЫЛЕОЧИСТКИ
Hits: 1527
User rating: / 
No cover Процессы и аппараты целлюлозно-бумажного производства
Hits: 1504
User rating: / 1
No cover ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ
Hits: 1675
User rating: / 1
No cover Теплофизические свойства веществ
Hits: 1467
User rating: / 
No cover Технология выпаривания
Hits: 1654
User rating: / 

Library of the Faculty