1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (КПІ ім. Ігоря Сікорського) – один з найбільших і найвідоміших вищих навчальних закладів Європи, що готує фахівців у відповідності до пріоритетних напрямків розвитку України та світу. В січні 2001 року в НТУУ ”КПІ” на базі відділу біотехнології кафедри загальної та біоорганічної хімії було створено перший в Україні Факультет біотехнології і біотехніки, який очолила Шинкаренко Любов Миколаївна. Київська політехніка виступила фундатором не тільки нового напряму підготовки фахівців, але і нового погляду на сучасні реалії життя. З 2006 по 2021 роки факультет очолював доктор біологічних наук, професор Дуган Олексій Мартем'янович.

На сьогоднішній день у складі факультету біотехнології і біотехніки, який з 2021 р. очолює декан доктор технічних наук, професор Тодосійчук Тетяна Сергіївна, працюють 3 кафедри:

·        Промислової біотехнології та біофармації

 

·        Біотехніки та інженерії

 

·        Біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології 

         

Біотехнологія – це наука про одержання необхідних людині продуктів і матеріалів з використанням живих організмів та спеціального обладнання – біотехніки:

  • Промислова біотехнологія розробляє та впроваджує в практику технології отримання біологічно активних речовин, лікарських засобів, харчових добавок, бактерійних добрив, засобів захисту рослин тощо;
  • Біотехніка та інженерія є важливою складовою будь-якого промислового процесу отримання біотехнологічних та фармацевтичних продуктів, тому необхідне проектування сучасного обладнання галузі;
  • Екобіотехнологія та біоенергетика дає людству поновлюванні джерела енергії – спирти, вуглеводні, водень, отримані на основі розроблених технологій біоконверсії відходів промислового і сільськогосподарського виробництв;
  • Біоінформатика дає змогу моделювати біотехнологічні процеси на етапах розробки промислових технологій, аналізувати та прогнозувати властивості нових біологічних структур та молекул.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ
ФАКУЛЬТЕТУ БІОТЕХНОЛОГІЇ І БІОТЕХНІКИ

Факультет здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців для роботи в найсучасніших галузях біотехнології: мікробного синтезу біологічно активних сполук, імунобіотехнології, генно-інженерної біотехнології, біотехнології фармацевтичних препаратів, екобіотехнології, біоенергетики, біодеструкції та утилізації відходів, отримання з біомаси та відходів корисних речовин, біотестування забруднень, інженерного забезпечення біотехнологічних і фармацевтичних виробництв, молекулярної біотехнології та біоінформатики.

Факультет випускає фахівців за такими спеціальностями:

  • 133 Галузеве машинобудування
  • 162 Біотехнології та біоінженерія

З 2022 року факультет проводить набір абітурієнтів на денну і заочну форму навчання лише за однією спеціальністю: 

  • 162 Біотехнології та біоінженерія

Підготовка фахівців ведеться на бюджетній та контрактній основі (денна, заочна форми) за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр, магістр та доктор філософії (PhD). Проводиться підготовка докторів наук.

ВСТУП НА 1-Й КУРС БАКАЛАВРАТУ 
_______________________________________________________________________________________                                

ВСТУП НА 1-Й КУРС МАГІСТРАТУРИ
_______________________________________________________________________________________


ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ
 
 

 

Випускники факультету здатні розробляти та впроваджувати новітні технологічні процеси і конструювати обладнання для біотехнологічних і фармацевтичних виробництв, грамотно і науково обґрунтовано здійснювати контроль і захист навколишнього середовища від техногенних впливів, моделювати біотехнологічні процеси з метою визначення оптимальних умов проведення біосинтезу, біодеструкції забруднень і оптимізації порушених екосистем завдяки широкому застосуванню найсучасніших математичних методів і комп'ютерних технологій.

 


 

Випускники ФБТ працюють на керівних та інженерних посадах підприємств мікробіологічної, фармацевтичної, харчової промисловості, в проектно-конструкторських організаціях, установах екологічного спрямування, науково-дослідних інститутах України та зарубіжжя.

 

 

 

 

 

Library of the Faculty