1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Костик Сергій Ігорович 

кандидат технічних наук, доцент

             

 

ORCID (Kostyk Sergii) 

Google Scholar (Kostyk Sergii)

Scopus (Kostyk Sergii)

Персональна сторінка викладача INTELLECT

 

Випускник кафедри біотехніки та інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2009 році, магістр з «відзнакою» за спеціальністю «Обладнання фармацевтичної і мікробіологічної промисловості».

     З вересня 2009 року навчався в аспірантурі Інституту технічної теплофізики НАН України, де перебував на посаді наукового співробітника у відділі Теплообміну в дисперсних системах. В грудні 2014 року захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика», на тему «Теплообмін і гідродинаміка при концентруванні розчинів метаногенів в роторно-дисковому апараті».

     З вересня 2013 року співробітник кафедри біотехніки та інженерії, наразі займає посаду - доцента. Працює в напрямку дослідження, розробки, вдосконалення, інженерного розрахунку і проектування обладнання фармацевтичних і біотехнологічних виробництв та математичного і комп'ютерного моделювання тепломасообміну і гідродинаміки з використанням САПР. 

     На даний момент творчий доробок доцента С.І. Костика складає 45 науково-технічних статей, 20 Патентів України на корисну модель, 1 Патент України на винахід, а також понад 30 тез доповідей на вітчизняних і міжнародних професійних конференціях. 

Нагороджений дипломами Київської міської державної адміністрації за науково-технічні проекти в конкурсах «Інтелект молодих - на службу столиці» - 2006 рік. Двічі, в 2005 і 2007 роках, нагороджувався Почесними Грамотами наукової спілки студентів і аспірантів НТУУ «КПІ». Нагороджений Почесною Грамотою Президії Національної Академії Наук України за науково-дослідну роботу в конкурсі молодих вчених - 2016 рік. Нагороджений Дипломом лауреата премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України - міста-героя Києва - 2018 рік.  Переможець конкурсу КПІ ім. Ігоря Сікорського в номінації "Молодий викладач дослідник" - 2018, 2020.

Пройшов міжнародне стажування за програмою  ERASMUS+ staff mobility в Університеті Лотарингії (University of  Lorraine, Nancy, France) - 2019.

В 2019 році присвоєно вчене звання доцента кафедри біотехніки та інженерії.

      Забезпечує викладання наступних учбових дисциплін:

  • Теоретичні засади прикладної гідравліки
  • Розрахунок і конструювання типового устаткування
  • Процеси і апарати біотехнологічних виробництв
  • Основи моделювання
  • Комп'ютерне моделювання обладнання фамацевтичних та біотехнологічних виробництв