1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

зі спеціальності

162 Біотехнології та біоінженерія

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма "Біотехнології" - 2024 

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма "Біотехнології" - 2024


Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Освітньо-наукова програма "Біотехнології" - 2024

 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Освітньо-наукова програма "Біотехнології" - 2024

 

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

зі спеціальності

091 Біологія

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Освітньо-наукова програма "Прикладна біологія"

 

 

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

зі спеціальності

 133 Галузеве машинобудування 

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма "Обладнання  фармацевтичних та біотехнологічних виробництв"

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма "Обладнання  фармацевтичних та біотехнологічних виробництв"

 

Освітньо-наукова програма "Обладнання  фармацевтичних та біотехнологічних виробництв"

 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
Освітньо-наукова програма
"Галузеве машинобудування"

 

 

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»

У відповідності до наказу НОН № 105/2022  від 05.04.2022 змінено форму атестації для здобувачів ступеня бакалавра, що завершують навчання у 2022 році, в період дії правового режиму воєнного стану з публічного захисту кваліфікаційної роботи на атестаційний екзамен за освітніми програмами "Біотехнології" та "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв".

 

Програма комплексного атестаційного екзамену здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Біотехнології» спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія

 

Програма комплексного атестаційного екзамену здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» спеціальності 133 Галузеве машинобудування

 

Головне меню