1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

 

Освітньо-професійна програма “Біотехнології”  (2018 р.)

 

Освітньо-професійна програма “Біотехнології”  (2020 р.)

 

Освітньо-професійна програма “Біотехнології”  (2021 р.)

Рецензії та відгуки

Витяги з протоколів засідання НМКУ 162

Освітньо-професійна програма “Біотехнології”  (2022 р.)

Рецензії та відгуки

Результати опитування здобувачів

Витяги з протоколів засідання НМКУ 162

 

Освітньо-професійна програма “Біотехнології” (2023 р.)

Рецензії та відгуки

Результати опитування здобувачів СОЦІО+ 

Витяги з протоколів засідання НМКУ 162

 

Наукова робота

Матеріально-технічне забезпечення

Переглянути відео ФБТ

Переглянути відео КПІ ім. Ігоря Сікорського

Договори про співпрацю

Договори про практику

Академічна мобільність

Магістерська дисертація 

Співпраця з роботодавцями і працевлаштування


Ф-каталоги вибіркових дисциплін:


Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Біотехнології» за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія (вступ 2023)

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Біотехнології» за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія (вступ 2022)


Навчальні плани:

Навчальний план підготовки магістрів 2023 року вступу за освітньо-професійною програмою “Біотехнології”
Навчальний план підготовки магістрів 2023 року вступу за освітньо-професійною програмою “Біотехнології”, заочна форма навчання
Навчальний план підготовки магістрів 2022 року вступу за освітньо-професійною програмою “Біотехнології”
Навчальний план підготовки магістрів 2022 року вступу за освітньо-професійною програмою “Біотехнології”, заочна форма навчання
Навчальний план підготовки магістрів 2021 року вступу за освітньо-професійною програмою “Біотехнології”
Навчальний план підготовки магістрів 2021 року вступу за освітньо-професійною програмою “Біотехнології”, заочна форма навчання

Силабуси денна форма навчання

Силабуси заочна форма навчання

Розклад занять та консультацій

 

Головне меню