1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Освітньо-професійна програма “Біотехнології”  (2018 р.)

Освітньо-професійна програма “Біотехнології” (2018 р., оновлення 2020 р.)

Рецензії та відгуки

Витяги з протоколів засідання НМКУ 162

Освітньо-професійна програма “Біотехнології”  (2021 р.)

Рецензії та відгуки

 Результати опитування здобувачів

Витяги з протоколів засідання НМКУ 162

Освітньо-професійна програма “Біотехнології” (2022 р.)

Рецензії та відгуки

Результати опитування здобувачів

Витяги з протоколів засідання НМКУ 162

Матеріально-технічне забезпечення

Переглянути відео ФБТ

Переглянути відео КПІ ім. Ігоря Сікорського

Договори про співпрацю


Ф-каталоги вибіркових дисциплін:

Загальноуніверситетський каталог (ЗУ-Каталог) вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти - 2024

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Біотехнології» за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія (вступ 2020, 2021 року) - 2024

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Біотехнології» за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія (вступ 2020, 2021 року) - 2023

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Біотехнології» за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія (вступ 2020, 2021 року)

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Біотехнології» за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія (вступ 2019 року)


Навчальні плани:

Навчальний план підготовки бакалаврів 2022 року вступу за освітньо-професійною програмою “Біотехнології”

Навчальний план підготовки бакалаврів 2022 року вступу за освітньо-професійною програмою “Біотехнології”, заочна форма навчання

Навчальний план підготовки бакалаврів 2021 року вступу за освітньо-професійною програмою “Біотехнології”

Навчальний план підготовки бакалаврів 2021 року вступу за освітньо-професійною програмою “Біотехнології”, заочна форма навчання

Навчальний план (перехідний) підготовки бакалаврів 2020 року вступу за освітньо-професійною програмою “Біотехнології”

Навчальний план (перехідний) підготовки бакалаврів 2020 року вступу за освітньо-професійною програмою “Біотехнології”, заочна форма навчання

Навчальний план (перехідний) підготовки бакалаврів 2019 року вступу за освітньо-професійною програмою “Біотехнології” 

Навчальний план (перехідний) підготовки бакалаврів 2019 року вступу за освітньо-професійною програмою “Біотехнології”, заочна форма навчання

Силабуси денна форма навчання

Силабуси заочна форма навчання

 

 

 

Головне меню