1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

           Освітньо-наукова програма "Біотехнології"

                Освітньо-наукова програма "Біотехнології" - 2016 р.

                Освітньо-наукова програма "Біотехнології" - 2018 р.

                Освітньо-наукова програма "Біотехнології" - 2020 р.

                Educational and scientific program “Biotechnologies” – 2020. 

 

      Громадське обговорення 

                Рецензії та відгуки 

                Витяги з протоколів засідання НМКУ 162 

     Ф-каталог

     Навчальний план 

     Навчальний план (англ.)

     Програма вступного випробування

       Силабуси нормативні дисципліни:

         Філософські засади наукового пізнання 

             Іноземна мова для наукової діяльності

             Інтеграція та диференціація сучасних наукових знань у біотехнології

            Проблемні питання екобіотехнології та біоенергетики

            Сучасні досягнення біоінженерії та біоінформатики

            Організація науково- інноваційної діяльності

            Педагогічна практика

       Силабуси вибіркові дисципліни:

             Проблемні питання фармацевтичної біотехнології
           Проблемні питання мікробної біотехнології           

             Сучасний розвиток біотехнологій переробки відходів та біоенергетики

             Сучасні методи і технології водоочищення

             Генетичні дослідження в біотехнології

             Керований синтез метаболітів 

             Вплив фізико-хімічних факторів середовища на біополімери та воду

          Прогрес біоінформатики в розробці лікарських препаратів

     

      Силабуси заочна форма навчання

      
      Загальноуніверситетські силабуси

              

        Договори про співпрацю:  

                 ІНОЗЕМНІ

             УКРАЇНСЬКІ

 

        Матеріально-технічне забезпечення  (Переглянути відео)

     

        Результати опитування здобувачів  

     

        Працевлаштування випускників 

       

       Перелік наукових тем кафедр 

       

       Тематика наукових досліджень аспірантів та викладачів 

     

       Акти впровадження результатів роботи аспірантів

 

      Положення про педагогічну практику аспіранта

      

      Програма  акредитаційного «онлайн-візиту» експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Біотехнології»  третього (доктор філософії) рівня вищої освіти

     

        Публікації наукових керівників та здобувачів внаслідок виконання наукових проектів та впровадження наукових результатів 

     

        Публікації науково-педагогічних працівників в міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of science  

Головне меню