1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

                             Освітньо-наукова програма

                          "Галузеве машинобудування"

 

                 Освітньо-наукова програма "Галузеве машинобудування" 2016 р.

             Освітньо-наукова програма "Галузеве машинобудування" 2018 р.

             Освітньо-наукова програма "Галузеве машинобудування" 2020 р.

      Громадське обговорення 

                Рецензії та відгуки 

     Ф-каталог

      Навчальні плани 

            Навчальний план 2019 (перехідний)

               Навчальний план 2020

             Навчальний план 2020 (англ.)

 

     Силабуси нормативні дисципліни:

            Філософські засади наукового пізнання - 1

            Філософські засади наукового пізнання - 2

Іноземна мова для наукової діяльності - 1

Іноземна мова для наукової діяльності - 2

Методологія наукових досліджень

Моделювання стану суцільного середовища

Перспективні напрями розвитку енерго- та ресурсоефективних процесів, обладнання та технологій

Організація науково-інноваційної діяльності

Педагогічна практика

    Силабуси вибіркові дисципліни:

            Комп’ютерне моделювання процесів фармацевтичного та біотехнологічного виробництва

Теоретичні засади проєктування обладнання для виробництва вакцин
Іноваційна практика інжинірингу 

Комп'ютерно інтегровані технології проектування сучасного обладнання

Інтенсифікація гідродинамічних процесів
Механіка робочого середовища і процесів

              

     Загальноуніверситетські силабуси

     

     Договори про співпрацю:  

                 ІНОЗЕМНІ

             УКРАЇНСЬКІ

 

        Матеріально-технічне забезпечення (Переглянути відео)

       

        Результати опитування здобувачів:
        - Результати опитування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої  Освіти Соціо+
        - 
Опитування щодо освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
           підтримки щодо здобувачів рівня доктора філософії

        - Результати анкетування аспірантів спеціальності 133 Галузеве машинобудування на факультеті біотехнології і біотехніки щодо їх оцінки науково-методичного рівня освітньої програми підготовки докторів філософії.

 

      Перелік наукових тем кафедри

        

      Тематика наукових досліджень аспірантів та викладачів 

     

        Публікації наукових керівників та здобувачів внаслідок виконання наукових проектів та впровадження наукових результатів 

     

        Публікації науково-педагогічних працівників в міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of science  

Головне меню