1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Екобіотехнологія та біоенергетика – вибір,

який має глобальну перспективу для розвитку цивілізації…

 

Вітаємо на web-сторінці кафедри екобіотехнології та біоенергетики (КЕБ) Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», яка є структурним підрозділом факультету біотехнології і біотехніки та здійснює підготовку інженерів за спеціальністю «Екологічна біотехнологія та біоенергетика».

Кафедра була заснована у 2004 році, як нова навчальна та наукова одиниця НТУУ «КПІ», для визначення та створення нових напрямків в сучасній біотехнології – екологічна біотехнологія та енергетиці – біоенергетика. Екобіотехнологія та біоенергетика має на меті фундаментальне вивчення біологічних систем для застосування у енергетиці, захисті навколишнього природного середовища, збереженні біорізноманіття та вирішенні проблем раціонального природокористування шляхом пошуку нових технологічних підходів, створення нових матеріалів та пристроїв. Формування кафедри екобіотехнології та біоенергетики було обумовлене потребою ринку праці у висококваліфікованих працівниках з системою знань, навиків та вмінь у сфері біотехнології, біоенергетики та екології.

У 2005 році співробітниками кафедри забезпечено ліцензування спеціальності «Екобіотехнологія» і за поданням експертної ради ДАК надана ліцензія на провадження НТУУ «КПІ» освітньої діяльності зі спеціальності «Екобіотехнологія» з ліцензійним обсягом прийому на підготовку 30 (денна) і 30 (заочна) осіб), а у 2008 році було отримано ліцензію на підготовку фахівців з екобіотехнології та біоенергетики освітньо-класифікаційного рівня. «Магістр» (з напряму 0929 «Біотехнологія» за спеціальністю 8.092903 «Екобіотехнологія» з ліцензованим обсягом прийому на підготовку 20 (денна) осіб.

Професорсько-викладацький колектив кафедри включає фахівців різних галузей (хімії, біології, фізики, інженерії) з великим стажем науково-педагогічної діяльності. Студенти поглиблюють свої знання на базі філій Кафедри – при Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії, Інституті біоколоїдної хімії ім. Ф.Д.Овчаренка Національної академії наук України та при Українському інституті експертизи сортів рослин Державної служби з охорони прав на сорти рослин Міністерства аграрної політики України.  Також, Кафедра постійно веде співпрацю з академічними інститутами (Інститут мікробіології та вірусології НАНУ, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАНУ, Інститут клітинної біології і генетичної інженерії НАНУ та ін.) і підприємствами (ВАТ ПБК «Славутич», ЗАТ «Макрохім», НВ ТОВ «Екомед», ВАТ «Київмедпрепарат» та ін.).

Міжнародна та міжвузівська співпраця КЕБ включає проведення спільних наукових та навчальних проектів, організацію короткострокових програм обміну студентів, аспірантів та викладачів та проведення сумісних наукових досліджень.

Більше інформації на стайті кафедри екобіотехнології та біоенергетики.

Library of the Faculty