1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Наказом Міністерства освіти і науки України № 530 від 06.06.2022 р. затверджено склад Спеціалізованої вченої ради Д 26.002.28 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних та біологічних наук за спеціальністю 03.00.20 «Біотехнологія».

Склад спеціалізованої вченої ради Д 26.002.28

Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»

Голова ради:

1. Тодосійчук Тетяна Сергіївна, д.т.н., професор, декан факультету біотехнології і біотехніки, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 03.00.20 (технічні).

Заступник голови:

2. Галкін Олександр Юрійович, д.б.н., професор, декан факультету біомедичної інженерії, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 03.00.20 (біологічні).

Вчений секретар:

3. Голуб Наталія Борисівна, д.т.н., ст.н.сп., доцент, завідувач кафедри біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 03.00.20 (технічні).

Члени ради:

4. Карпенко Олена Володимирівна, д.т.н., професор, завідувач відділу хімії і біотехнології горючих копалин, Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, спеціальність 03.00.20 (технічні);

5. Кузмінський Євгеній Васильович, д.х.н., професор, професор кафедри біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 03.00.20 (технічні);

6. Настенко Євген Сергійович, д.б.н., ст.н.сп., професор, професор кафедри біомедичної кібернетики, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 03.00.20 (біологічні);

7. Рижкова Таїсія Миколаївна, д.т.н., професор кафедри технології переробки та якості продукції тваринництва, Державний біотехнологічний університет, спеціальність 03.00.20 (біологічні);

8. Саблій Лариса Андріївна, д.т.н., професор, професор кафедри біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 03.00.20 (технічні);

9. Сергеєва Тетяна Анатоліївна, д.б.н., ст.н.сп., пров. науков. співроб. відділу біомолекулярної електроніки, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, спеціальність 03.00.20 (технічні);

10. Солдаткін Олександр Олексійович, д.б.н., ст.н.сп., пров. науков. співроб. відділу біомолекулярної електроніки, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, спеціальність 03.00.20 (біологічні);

11. Худецький Ігор Юліанович, д.м.н., професор, завідувач кафедри біобезпеки і здоров’я людини, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 03.00.20 (біологічні); 

12. Чернишенко Володимир Олександрович, д.б.н., завідувач відділу структури і функції білка, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, спеціальність 03.00.20 (біологічні).

 

Library of the Faculty