1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Наказом Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 р. затверджено склад Спеціалізованої вченої ради Д 26.002.28 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних та біологічних наук за спеціальністю 03.00.20 «Біотехнологія».

Склад спеціалізованої вченої ради Д 26.002.28

Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»

Голова ради:

1. Дуган Олексій Мартем’янович, д.б.н., професор, декан факультету, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 03.00.20 (біологічні).

Заступник голови:

2. Галкін Олександр Юрійович, д.б.н., професор, в.о. завідувача кафедри, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 03.00.20 (біологічні).

 

Вчений секретар:

3. Голуб Наталія Борисівна, д.т.н., доцент, професор кафедри, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 03.00.20 (технічні).

 

Члени ради:

4. Гвоздяк Петро Ілліч, д.б.н., професор, головний науковий співробітник відділу, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського, спеціальність 03.00.20 (біологічні);

5. Горго Юрій Павлович, д.б.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 03.00.20 (біологічні);

6. Горобець Світлана Василівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 03.00.20 (технічні);

7. Горчаков Володимир Юрійович, д.б.н., доцент, професор кафедри, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 03.00.20 (біологічні);

8. Карпенко Олена Володимирівна, д.т.н., професор, завідувач відділу, Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка, спеціальність 03.00.20 (технічні);

9. Кравченко Олександр Валерійович, д.т.н., завідувач відділення, ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства», спеціальність 03.00.20 (технічні);

10. Кузмінський Євгеній Васильович, д.х.н., професор, в.о. завідувача кафедри, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 03.00.20 (технічні);

11. Лиманська Ольга Юріївна, д.б.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», спеціальність 03.00.20 (біологічні);

12. Литвинов Григорій Сергійович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 03.00.20 (технічні);

13. Настенко Євген Сергійович, д.б.н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 03.00.20 (біологічні);

14. Поєдинок Наталія Леонідівна, д.б.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут харчової біотехнології і геноміки НАН України», спеціальність 03.00.20 (біологічні);

15.Саблій Лариса Андріївна, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 03.00.20 (технічні);

16. Тодосійчук Тетяна Сергіївна, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 03.00.20 (технічні).

17. Худецький Ігор Юліанович, д.м.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 03.00.20 (біологічні).

 

Library of the Faculty