1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

На громадське обговорення виносяться оновлені у
березні 2024 року версії освітніх програм:

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти “Біотехнології”

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти "Біотехнології"

Освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти "Біотехнології"

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти "Біотехнології"

Всіх небайдужих зацікавлених осіб просимо направляти свої пропозиції на електронну адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. або у будь-який інший спосіб членам проектної групи.

Громадське обговорення триває 1 місяць.
 

На громадське обговорення виносяться оновлені у жовтні 2022 року (вступ 2023) версії освітніх програм:

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти “Біотехнології”

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти "Біотехнології"

Освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти "Біотехнології" 

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти "Біотехнології"

Всіх небайдужих зацікавлених осіб просимо направляти свої пропозиції на електронну адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. або у будь-який інший спосіб членам проектної групи.

Громадське обговорення триває 1 місяць.


На громадське обговорення виносяться оновлені у жовтні 2021 року версії освітніх програм:

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти “Біотехнології”

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти "Біотехнології"

Освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти "Біотехнології" 

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти "Біотехнології"

Освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв"

Всіх небайдужих зацікавлених осіб просимо направляти свої пропозиції на електронну адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. або у будь-який інший спосіб членам проектної групи.

Громадське обговорення триває 1 місяць.

Пропонуються до громадського обговорення освітні програми зі спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія (2021 рік)

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма "Біотехнології" 2021

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма "Біотехнології" 2021

Освітньо-наукова програма "Біотехнології" 2021

 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Освітньо-наукова програма "Біотехнології"

 

Пропонуються до громадського обговорення освітні програми зі спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія (2020 рік)

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма "Біотехнології" 2020

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма "Біотехнології" 2020

Освітньо-наукова програма "Біотехнології" 2020

 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

 

Освітньо-наукова програма "Біотехнології"

 

Результати громадського обговорення версії ОНП «Біотехнології» за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії, 2020р.) 

 

Спеціальность 133 Галузеве машинобудування 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма "Обладнання  фармацевтичних та біотехнологічних виробництв"

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма "Обладнання  фармацевтичних та біотехнологічних виробництв"

Освітньо-наукова програма "Обладнання  фармацевтичних та біотехнологічних виробництв"

 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Освітньо-наукова програма "Галузеве машинобудування"

 

Пропозиції та зауваження заінтерисованих сторін надсилати на електронну адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_self">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_self" style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 16pt;">