1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

СИЛАБУСИ ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ


Обов’язкові (нормативні) компоненти 

Цикл загальної підготовки
Засади усного професійного мовлення (риторика)
Історія науки і техніки
Основи здорового способу життя
Практичний курс іноземної мови. Частина 1
Практичний курс іноземної мови. Частина 2
Практичний курс іноземної мови для професійного спрямування. Частина 1
Практичний курс іноземної мови для професійного спрямування. Частина 2
Охорона праці та цивільний захист
Промислова екологія
Філософські основи наукового пізнання
Підприємницьке право
Інформаційні технології

Цикл професійної підготовки
Вища математика. Частина 1
Вища математика. Частина 2
Фізика. Частина 1
Фізика. Частина 2
Неорганічна хімія
Органічна хімія
Аналітична хімія
Фізична та колоїдна хімія
Економіка і організація виробництва
Біохімія
Біологія клітини
Фізіологія людини та тварин
Анатомія та фізіологія рослин
Загальна мікробіологія та вірусологія
Біофізика
Генетика
Інженерна та комп’ютерна графіка
Біостатистика та біометрія
Методи аналізу в біотехнології
Процеси і апарати біотехнологічних виробництв
Устаткування виробництв галузі
Загальна біотехнологія
Нормативне забезпечення біотехнологічних вироництв
Основи проєктування біотехнологічних виробництв
Контроль та керування біотехнологічними процесами
Курсовий проєкт з процесів, апаратів та устаткування біотехнологічних виробництв
Курсовий проєкт з проєктування біотехнологічних виробництв
Виробнича практика
Дипломне проєктування

Вибіркові компоненти

Цикл загальної підготовки

Дисципліни ЗУ Каталогу

·         Екологічний менеджмент

·         Більш чисті виробництва

·         Психологія

·         Основи підприємницької діяльності

·         Логіка

·         Основи електронного урядування

Цикл професійної підготовки

·         Загальна імунологія

·         Основи мікології

·         Біотехнології переробки відходів

·         Основи генетичної та клітинної інженерії

·         Молекулярна біотехнологія

·         Біотехнологія грибів

·         Прикладна епідеміологія та вакцинологія

·         Біотехнологія харчових виробництв

·         Біотехнологія антибіотиків

·         Основи фармацевтичних виробництв

·         Основи виробництва парфумерно-косметичних засобів

·         Біотехнологія сільськогосподарських виробництв

·         Екобіотехнологія

·         Методи дослідження властивостей БАР

 

Головне меню