1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Наукова робота

 

  Інформація про наукову роботу кафедри біотехніки та інженерії 

Наукові школи та проекти

     Наукова школа під керівництвом проф. Карачуна В.В та проф. Мельник В.М. «Шуми і вібрація». Вібрація плоских та оболонкових фрагментів під дією кінематичного та хвильового просторового чинників. Умови виникнення хвильового співпадання та просторово-частотного резонансів. Реалізація акустично-прозорих конструкцій.

Наукові семінари, що діють на кафедрі

• «Динаміка многофазних механічних систем» керівники – проф. Карачун В.В., проф. Мельник В.М.

• «Динаміка масообміну в апаратах для культивування клітин» Керівники – проф. Ружинська Л.І, доц. Буртна І.А.

Наукова робота студентів

    Всі студенти кафедри приймють участь у роботі секції «Біотехніка та інженерія» в рамках наукової конфененції "Дня науки на факультеті біотехнології і біотехніки". Студенти кафедри приймають участь у конференціях та семінарах, в тому числі і в Міжнародних конференціях, семінарах:

 • Міжнародна молодіжна наук.-практ. Конф. «Людина і космос», м. Дніпропетровськ
 • Науково-практична Конференція «Приладобудування: стан і перспективи»
 • Материалы Международная Науч.-практ. Конф. «Современные научные достижения-2007». – Т. 7. Технические науки. – Днепр-к: наука и образование 
 • MaterialyczwartejMiedzynarodowwejnaukowi-prakt. konf. “Nauka: teoria i praktika -2007”. Tym 10. Techniczne Nauks. Fizyczna kultura I sport: Przemysl. Nauka I studya. 
 • Межд. Научн.-практ. Конф. «Становление современной науки-2007»
 • Конференція «Наука и инновация» 2007
 • Міжнародна науково-практична конференція „ Научный прогресс на рубеже тысячелетий - 2008;
 • 21st International CODATA Conferense. Scientific Information for Society – from Today to the Future. Ukraine, Kyiv, Octoder 5-8, 2008.
 • IV Mezinarodny vedecko-praklicka konferen-ce “Aktualne problemy no-woczesnych nauk-2008”, 16 -31 czerwna 2008 roku. Technike vedy. Tym. 18. Prremysl. Nauka I studia Publishing House “Education and Science-2008”.
 • IV Mezinarodnyvedecko-praklickakonfe-rence“Efektivninastrojemodernichved- 2008”, 03-15 kvetna2008 roku. Tech-nike vedy. Dil. 17. Pracha. Publishing House “Educa-tion and Science-2008.
 • IV Международна научна практична конференция «Динамика изследования-2008», Том 29. Технологии. Физика. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2008. 
 • IV Между-народна научна практична конференция «Научно пространство на Европа-2008», 15-30 апрл 2008 го-дина. Технологии. Том 27. София, «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2008.
 • III Miedzy-naro-dowejnaukowi-praktycznejkonferencij“Strategicznepytaniaswiatowejnauki-2008”, 15-28 lutego2008 roku. Tym 8. Chemia i chemiczne tech. Ekologia.: Przemysl. Nauka I studia. 
 • IV Mezinarodnyvedecko-praklickakonfe-rence“Vedaatechnologie: krokdobudoucnosti- 2008”, 1-15 brezen2008 roku. Zemedelstvi. Zvero-lekarstvi. Biologicke vedy. Chemie a chemicka technologie. Dil. 15. Pracha. Publishing House “Educat-ion and Science”.
 • Х Міжнародна молодіжна НПК «Людина і космос», 9-11 квітня 2008 р. – Дніпропетровськ: НЦАОМУ.