1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Наукова робота

Комп’ютерний клас для роботи магістрів, аспірантів та науковців.

 

     На фото студент В. Клочков демонструє лабораторну установку "Апарат для культивування клітин", на яку отримав охоронний документ - Патент України №42450 на корисну модель.

 

Професор Л.І. Ружинська демонструє "Установку для дослідження гідродинаміки з мікрофлорою на нерухомих носіях" (на стенді виконують наукові дослідження аспіранти І.Баранова, О.Гусарова, О.Мелай)

 

Аудиторні заняття зі студентами - магістрами в лабораторії Мембранних Технологій і тепломасообміну проводить к.т.н., доцент Буртна І.А. та інженер Шафаренко М.В.