1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Наукова робота

 

  Інформація про наукову роботу кафедри біотехніки та інженерії 

Наукові школи та проекти

     Наукова школа під керівництвом проф. Карачуна В.В та проф. Мельник В.М. «Шуми і вібрація». Вібрація плоских та оболонкових фрагментів під дією кінематичного та хвильового просторового чинників. Умови виникнення хвильового співпадання та просторово-частотного резонансів. Реалізація акустично-прозорих конструкцій.

Наукові семінари, що діють на кафедрі

• «Динаміка многофазних механічних систем» керівники – проф. Карачун В.В., проф. Мельник В.М.

• «Динаміка масообміну в апаратах для культивування клітин» Керівники – проф. Ружинська Л.І, доц. Буртна І.А.

Наукова робота студентів

    Всі студенти кафедри приймють участь у роботі секції «Біотехніка та інженерія» в рамках наукової конфененції "Дня науки на факультеті біотехнології і біотехніки". Студенти кафедри приймають участь у конференціях та семінарах, в тому числі і в Міжнародних конференціях, семінарах:

 • Міжнародна молодіжна наук.-практ. Конф. «Людина і космос», м. Дніпропетровськ
 • Науково-практична Конференція «Приладобудування: стан і перспективи»
 • Материалы Международная Науч.-практ. Конф. «Современные научные достижения-2007». – Т. 7. Технические науки. – Днепр-к: наука и образование 
 • MaterialyczwartejMiedzynarodowwejnaukowi-prakt. konf. “Nauka: teoria i praktika -2007”. Tym 10. Techniczne Nauks. Fizyczna kultura I sport: Przemysl. Nauka I studya. 
 • Межд. Научн.-практ. Конф. «Становление современной науки-2007»
 • Конференція «Наука и инновация» 2007
 • Міжнародна науково-практична конференція „ Научный прогресс на рубеже тысячелетий - 2008;
 • 21st International CODATA Conferense. Scientific Information for Society – from Today to the Future. Ukraine, Kyiv, Octoder 5-8, 2008.
 • IV Mezinarodny vedecko-praklicka konferen-ce “Aktualne problemy no-woczesnych nauk-2008”, 16 -31 czerwna 2008 roku. Technike vedy. Tym. 18. Prremysl. Nauka I studia Publishing House “Education and Science-2008”.
 • IV Mezinarodnyvedecko-praklickakonfe-rence“Efektivninastrojemodernichved- 2008”, 03-15 kvetna2008 roku. Tech-nike vedy. Dil. 17. Pracha. Publishing House “Educa-tion and Science-2008.
 • IV Международна научна практична конференция «Динамика изследования-2008», Том 29. Технологии. Физика. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2008. 
 • IV Между-народна научна практична конференция «Научно пространство на Европа-2008», 15-30 апрл 2008 го-дина. Технологии. Том 27. София, «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2008.
 • III Miedzy-naro-dowejnaukowi-praktycznejkonferencij“Strategicznepytaniaswiatowejnauki-2008”, 15-28 lutego2008 roku. Tym 8. Chemia i chemiczne tech. Ekologia.: Przemysl. Nauka I studia. 
 • IV Mezinarodnyvedecko-praklickakonfe-rence“Vedaatechnologie: krokdobudoucnosti- 2008”, 1-15 brezen2008 roku. Zemedelstvi. Zvero-lekarstvi. Biologicke vedy. Chemie a chemicka technologie. Dil. 15. Pracha. Publishing House “Educat-ion and Science”.
 • Х Міжнародна молодіжна НПК «Людина і космос», 9-11 квітня 2008 р. – Дніпропетровськ: НЦАОМУ. 

За досягнення у науковій роботі, студенти отримали нагороди у 2007 році :

 • Грамотами Наукового товариства студентів та аспірантів за активну участь у науковій і винахідницькій діяльності нагороджені студенти: Костик С.І., Шибецький В.Ю., Гейко М.О.
 • Дипломами ІІ ступеню, як переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із природничих, технічних і гуманітарних робіт в галузі науки «Авіаційна та ракетнокосмічна техніка. Аеронавігація.» Борисенко А.О. та Ігнатов І.А.(2006) 
 • Дипломами ІІ ступеню, як переможец Всеукраїнського конкурсупроектів студ. А.Заброда 
 • Дипломом стипендіата Ректора нагороджений студ. Костик С.І.
 • Дипломом лауреата Малої Академії літератури і журналістики нагороджена студ. Колесник М.М.

У 2008 Грамотою Головного Управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської Ради, нагороджені студенти:

1. Ковалець О.Я. група БІ-21

2. Бондаренко Н.О. група БІ-31

3. Костик С.І. група БІ-31

4. Шибецький В.Ю. група БІ-31

5. Соколова С.П. група БІ-41

6. Литвиненко Д.В. група БІ-51

 


За 12 років іменні стипендії призначені студентам:

Стипендія Президента України:

 • І. Ігнатов - 2006р.
 • О. Ковалець - 2006р.
 • М. Гейко - 2008р.
 • М. Колесник - 2008р.
 • К. Кузьменко - 2010р.
 • Д. Литвиненко - 2010р.
 • А. Заброда - 2011р.
 • Л. Руденко - 2012р.
 • С. Фесенко - 2013р.

 Стипендія Верховної Ради України:

 • А. Борисенко – 2003р.
 • Д.Чередниченко – 2008р.
 • В. Ковальчук – 2008р.

Стипендія Кабінету Міністрів України:

 • Д. Литвиненко – 2009р.

Стипендія Київського міського Голови:

 • О. Шматок - 2004р.
 • І. Прохоренко - 2004р.
 • Н. Гресь - 2006р.
 • Д. Литвиненко - 2007р.
 • К. Кузьменко - 2007р.
 • М. Колесник - 2009р.
 • Д. Чередниченко - 2010р.

Стипендія Ректора НТУУ «КПІ»:

 • С.Павленко - 2006р.
 • С. Костик - 2006р.
 • О. Савченко - 2008р.
 • Н. Михайленко - 2009р.
 • К. Кузьменко - 2009р.
 • О. Кривець - 2009р
 • . Д. Чередниченко - 2010р.
 • О. Кривець - 2010р.

Стипендія депутата Д. Андрієвського:

 • Д. Литвиненко - 2010р.
 • К. Кузьменко - 2010р.
 • Д. Чередніченко - 2010р.
 • Л. Руденко - 2012р.
 • С. Фесенко - 2013р.

Іменні стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених призначені:

 • доцент В. Мельник - 2003-2005р.
 • доцент В. Мельник - 2005-2007р.
 • аспірант О. Кладун - 2008-2010р.
 • асистент О. Ковалець – 2011-2013р 

Грамотою Президії Національної академії наук України нагороджені:

 • асистент О. Ковалець - 2010р.
 • студент А. Фоменкова - 2012р.
 • студент І. Березюк - 2012р.
 • студент М. Мурашко - 2012р.

Лауреатами премій стали:

Національної академії наук України:

 • доцент В. Мельник - 2006р.
 • аспірант О. Кладун - 2009р.
 • аспірант О. Ковалець - 2011р.

Київського міського Голови:

 • студ. О. Ковалець – 2005р.
 • студ. В. Шибецький – 2006р.
 • студ. Л. Дашевська – 2007р.
 • студ. Я. Воронець – 2007р.
 • студ. О. Кривець – 2010р.
 • студ. А. Заброда - 2010р.

Ректора НТУУ «КПІ»:

 • студ.Н. Михайленко – 2009р.
 • студ. О. Кривець – 2009р.
 • студ. К. Кузьменко – 2009р.
 • студ. Є. Морозова - 2010р.

Нагороджені Почесними Грамотами наукового товариства студентів і аспірантів НТУУ «КПІ»

2006р. – І. Ігнатов С. Павленко А. Борисенко О. Ковалець С. Костик В. Шибецький М. Гейко

2007р. – С.Костик Д. Литвиненко Д. Чередниченко

2010р. – Л. Костянець Д. Литвиненко Н. Михайленко Одержали Дипломи з відзнакою Спеціаліста

2007р. – А. Борисенко І. Ігнатов І. Прохоренко С. Павленко Н. Скочко О. Шматок

2008р. – Є. Бондаревський Я. Воронець Л. Дашевська Н. Замана О.Ковалець

2010р. – М. Калініна

2013р. – І. Березюк

 

Магістра

2009р. – С. Костик В. Шибецький

2010р. – Н. Михайленко Ю. Карпенко

2011р. – О.Кривець К. Кузьменко Д. Литвиненко Д. Чередниченко

2012р. – А. Заброда О. Резенчук

 

Володарями почесних грантів стали:

Доцент В. Мельник – Грант Президента України (2007рік)

Аспірант О. Гусарова – Грант Ректора НТУУ «КПІ» (2008, 2009р.р.)

Аспірант О. Кладун – Грант Ректора НТУУ «КПІ» (2008рік)

Аспірант О. Ковалець - Грант Президента України (2011рік)


Комп’ютерний клас для роботи магістрів, аспірантів та науковців.

 

     На фото студент В. Клочков демонструє лабораторну установку "Апарат для культивування клітин", на яку отримав охоронний документ - Патент України №42450 на корисну модель.

 

Професор Л.І. Ружинська демонструє "Установку для дослідження гідродинаміки з мікрофлорою на нерухомих носіях" (на стенді виконують наукові дослідження аспіранти І.Баранова, О.Гусарова, О.Мелай)

 

Аудиторні заняття зі студентами - магістрами в лабораторії Мембранних Технологій і тепломасообміну проводить к.т.н., доцент Буртна І.А. та інженер Шафаренко М.В.


За 12 років студенти кафедри одержали 65 Патентів України на корисну модель:

2003р. А. Борисенко №5835А

2006р. І. Ігнатов №12120

          С. Павленко №12120 

          С. Костик №14505 

          В. Шибецький №14505

          М. Гейко №18638, 18911

2007р. М. Черняков №24202

            Ю. Карпенко №24202 

            К. Кузьменко №28384

            Д. Литвиненко №28384 

            Д. Чередниченко №27816

2008р. В. Шибецький №29484, 31578

            О. Кривець №29485

            С. Костик №30447, 31578

            В. Ковальчук №32426

            М. Колесник №32430, 35219

            Н. Бондаренко №32430

            Д. Литвиненко №33491

            Н. Михайленко №35213

2009р. М. Калініна №39153, 44205

            Д. Чередниченко №39153 

            М. Колесник №38224 

            М. Борода №38224, 40140 

            Є. Морозова №40140 

            О. Резенчук №40230 

            А. Заброда №40230 

            К. Кузьменко №40830, 42238 

            В. Ковальчук №40231, 38912

2010р. Є. Морозова

   

За успіхи в педагогічній і науковій роботі нагороджена почесним знаком МОН України " Відмінник освіти України" д.т.н., професор В.М. Мельник 


Переможці конкурсів наукових робіт студентів  

2007 р.

 

   Студенти А. БОРИСЕНКО, І. ІГНАТОВ нагороджені Міністерством освіти і науки України (Наказ № 837 від 27.09.2007) ДИПЛОМАМИ II ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, м. Київ, Національний авіаційний університет. Науковий керівник доц. Мельник В.М.

2011 р

Студентка А. ЗАБРОДА нагороджена Міністерством освіти і науки України (Наказ №666 від 29.06.2011) ДИПЛОМОМ II ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, м. Харків, Харківський політехнічний інститут. Науковий керівник проф. Мельник В.М.

 

 

2013 р.

   Студенти С. ФЕСЕНКО, Н. ІЛЛЯШЕНКО нагороджені Міністерством освіти і науки України (Додаток до Наказу МОН України №847 від 26.06.2013) ДИПЛОМАМИ III ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, м. Суми, Сумський Державний університет. Науковий керівник проф. Карачун В.В.