1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

зі спеціальності

162 Біотехнології та біоінженерія

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма "Біотехнології"

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма "Біотехнології"

Освітньо-наукова програма "Біотехнології"

 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Освітньо-наукова програма "Біотехнології"

 

 

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

зі спеціальності

 133 Галузеве машинобудування 

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма "Обладнання  фармацевтичних та біотехнологічних виробництв"

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма "Обладнання  фармацевтичних та біотехнологічних виробництв"

 

Освітньо-наукова програма "Обладнання  фармацевтичних та біотехнологічних виробництв"

 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
Освітньо-наукова програма
"Галузеве машинобудування"