1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Викладачі кафедри

Дуган Олексій Мартемянович
Завідувач   кафедри,  декан факультету, професор кафедри промислової біотехнології, доктор біологічних наук, професор.

Працює на кафедрі з 2001 року.

Попередні місця роботи: науковий центр медичної генетики Інституту гігієни і медичної екології АМН України,  завідувач лабораторії біоіндикації мутагенів.

Освіта.Закінчив біологічний факультет Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова  в 1978 році, отримавши спеціальність біохімік за спеціальністю “мікробіологія”. Науковий ступінь – доктор біологічних наук за спеціальністю “генетика”, вчене звання – професор кафедри промислової біотехнології.

Навчальна робота. Викладає лекційні курси “Чинники успішного працевлаштування за фахом”, “Біологія парфумерно-косметичних засобів”.  Здійснює керівництво дипломними та магістерськими роботами студентів.

Методична робота.Дуган О.М. є членом науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з напряму “Біотехнологія”, приймає участь у розробці нормативних документів з фаху. Є заступником голови спеціалізованої вченої ради Д.26.604.02 з захисту кандидатських і докторських дисертацій, а також членом редакційної ради  наукових журналів „Наукові вісті КПІ” і „Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології”.

Наукова робота.Сферою наукових інтересів є:

 - дослідження в області біотехнології мікробного синтезу альтернативних енергоносіїв і вітамінів;

 - розробка пробіотичних препаратів на основі мікроорганізмів роду Lactobacillus;

 - виявлення і оцінка мутагенної і потенційної канцерогенної активності забруднень довкілля. 

 Бере участь у роботі міжнародних науково-технічних конференцій.

 Керує підготовкою трьох аспірантів.

 Опублікував  155науково-методичних праць, в тому числі  є співавтором трьох колективних монографій.