1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського) – один з найбільших і найвідоміших вищих навчальних закладів Європи, що готує фахівців у відповідності до пріоритетних напрямків розвитку України та світу. В січні 2001 року в НТУУ ”КПІ” на базі відділу біотехнології кафедри загальної та біоорганічної хімії було створено перший в Україні Факультет біотехнології і біотехніки, який очолила Шинкаренко Любов Миколаївна. Київська політехніка виступила фундатором не тільки нового напряму підготовки фахівців, але і нового погляду на сучасні реалії життя. З 2006 по 2021 роки факультет очолював доктор біологічних наук, професор Дуган Олексій Мартем'янович.

На сьогоднішній день у складі факультету біотехнології і біотехніки, який з 2021 р. очолює декан доктор технічних наук, професор Тодосійчук Тетяна Сергіївна, працюють 3 кафедри:

·        Промислової біотехнології та біофармації

 

·        Біотехніки та інженерії

 

·        Біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології 

 

             

Біотехнологія – це наука про одержання необхідних людині продуктів і матеріалів з використанням живих організмів та спеціального обладнання – біотехніки:

  • Промислова біотехнологія розробляє та впроваджує в практику технології отримання біологічно активних речовин, лікарських засобів, харчових добавок, бактерійних добрив, засобів захисту рослин тощо;
  • Біотехніка та інженерія є важливою складовою будь-якого промислового процесу отримання біотехнологічних та фармацевтичних продуктів, тому необхідне проектування сучасного обладнання галузі;
  • Екобіотехнологія та біоенергетика дає людству поновлюванні джерела енергії – спирти, вуглеводні, водень, отримані на основі розроблених технологій біоконверсії відходів промислового і сільськогосподарського виробництв;
  • Біоінформатика дає змогу моделювати біотехнологічні процеси на етапах розробки промислових технологій, аналізувати та прогнозувати властивості нових біологічних структур та молекул.

Факультет випускає фахівців за такими спеціальностями:

  • 133 Галузеве машинобудування
  • 162 Біотехнології та біоінженерія

З 2022 року факультет проводить набір абітурієнтів на денну і заочну форму навчання лише за однією спеціальністю: 

  • 162 Біотехнології та біоінженерія

Підготовка фахівців ведеться на бюджетній та контрактній основі (денна, заочна форми) за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр, магістр та доктор філософії (PhD). Проводиться підготовка докторів наук.