1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Аспірантура і докторантура НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Аспірантура і докторантура відкривається при вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЙ АСПІРАНТІВ ФБТ

_________________________________________

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:

1) за рахунок:

  • коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
  • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

  • міжнародних договорів України;
  • загальнодержавних програм;
  • договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

 Вступ до аспірантури у 2023 році

Додаток до Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2023 для здобуття ступеня доктора філософії

 

ПРО УМОВИ ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ

 

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2023 році відбудеться

з 22 травня 2023 року по 07 липня 2023 року

з 09.30 до 11.30 та з 14.00 до 17.00 (к.247- 1 корп.)

З метою оптимізації процедури подання документів та скорочення витрат часу пропонується графік подання документів, а саме:*

22.05.23- 26.05.23– ФЕА, ФМФ, ПБФ, НН ВПІ, НН ІЕЕ;

29.05.23- 02.06.23– НН ІМЗ, ІХФ, НН ММІ, ФЕЛ, НН ІАТЕ;

05.06.23- 09.06.23– ФБМІ, ФБТ, НН ФТІ, ФІОТ, ХТФ, ФПМ;

12.06.23- 16.06.23 – НН ІПСА, НН ІТС, РТФ, НН ІАТ;

19.06.23- 23.06.23 – ФСП, ФММ, ФЛ.

 

* за необхідності в окремих випадках подати документи можна у будь який робочий день з 22.05.2023 по 07.07.2023.

 

Про свої наміри вступати до аспірантури необхідно повідомити з 22 травня 2023 року шляхом заповнення даної Google-форми:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct7jLmc1_XPMb_dZq5vFPk8BywCuoW87VoSR_V72wts1k9lA/viewform?usp=sharing


Вступник має подати такі документи особисто у відділі аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського або електронною поштою з накладанням кваліфікованого електронного підпису.


Перелік документів
, що подаються для вступу до аспірантури:

·         заява про допуск до участі у конкурсному відборі на навчання в аспірантурі подається на ім’я ректора (бланк заяви розміщений у розділі «Документи та посилання»);

·         заява про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури;

·         анкета (бланк знаходиться у розділі «Документи та посилання»);

·         копія диплома магістра (спеціаліста);

·         копія додатку до диплому магістра (спеціаліста);

·         мотиваційний лист;

·         копія реєстраційного номера облікової картки платника податків*;

·    копію військово-облікового документа – (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників –  посвідчення про приписку до призовних дільниць) з відміткою військово-мобілізаційного відділу КПІ ім. Ігоря Сікорського;

·         копія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією)*;

або за наявністю паспорту нового зразка:

·    копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

·      витяг з реєстру територіальної громади з вказаним з вказаним місцем реєстрації;

Усі копії документів засвідчуються відділом аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Копії документа, що посвідчує особу та військового квитка не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до КПІ ім. Ігоря Сікорського приймається протягом трьох робочих днів з дня отримання результатів вступних випробувань.


 
 Більш детальну інформацію можна отримати на сайті

ВІДДІЛУ АСПІРАНТУРИ І ДОКТОРАНТУРИ
перейти
>>

_________________________________________________

Освітньо-наукова програма "Біотехнології"


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії

галузь знань 09-Біологія, спеціальність 091 -Біологія

галузь знань 16-Хімічна та біоінженерія, спеціальність 162-Біотехнологія та біоінженерія.

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії

галузь знань 09-Біологія, спеціальність 091-Біологія

галузь знань 16-Хімічна та біоінженерія, спеціальність 162-Біотехнології та біоінженерія.

 

Детальна інформація на сайті аспірантури
Адреса: кімната 247, 1 корпусу
Телефон: (044) 236-21-49
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." style="color: #571586; text-decoration-line: underline;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
URL: http://aspirantura.kpi.ua
Приймальні години відділу аспірантури та докторантури: 9.00-10.00 та 14.00-17.00.