1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Аспіранти кафедри промислової біотехнології

Спеціальність 162 "Біотехнологія"

1. Сироїд О. О. «Шляхи біотехнологічного використання відходів сільськогосподарських виробництв за допомогою біоконверсії базидієвими грибами», науковий керівник: к.т.н., доц. Клечак І. Р.

2. Панасенко А. С. «Розробка біотехнологій рослин Triticumspelta», наукові керівники: д.б.н., проф. Дуган О. М., к.б.н., доц. Моргун Б. В.

Спеціальність 091 "Прикладна біологія"

1. У Лінь «Фактори резистентності представників нозокоміальних інфекцій як основа розробки сучасних антимікробних засобів», науковий керівник: д.т.н., доц.Тодосійчук Т. С. 

2. Фарфоламеєва Д. О. «Наукові засади біотехнології створення препарату для рослинництва на основі культури роду Pseudomonas», наукові керівники: д.т.н., доц.Тодосійчук Т. С., к.б.н., с.н.с. Клочко В. В.

 

Аспіранти кафедри біотехніки та інженерії

Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування"

1. Воробйова О. В. «Дослідження процесів гідродинаміки і масообміну в біореакторах з іммобілізованими мікроорганізмами», науковий керівник: д.т.н., проф. Мельник В. М.

2. Остапенко Ж. І. «Інтенсифікація тепломасообмінних процесів при екстрагуванні рослинної сировини в умовах ультразвуку», науковий керівник: д.т.н., проф. Мельник В. М.

3. Долгов В. М. «Інтенсифікація масообмінних процесів при очищенні біогазу від баластних домішок», науковий керівник: к.т.н., доц. Ружинська Л. І.

4. Семенюк С. М. «Дослідження та розробка високоефективних конструкцій біореакторів з регульованим рівнем зрізових зусиль», науковий керівник: к.т.н., доц. Поводзинський В. М.

 5. Стародуб О. Д. «Дослідження процесів гідродинаміки, масо- та теплообміну в single-use біореакторах», науковий керівник: к.т.н., доц. Ружинська Л. І.

 

Аспіранти кафедри екобіотехнології та біоенергетики 

Спеціальність 162 "Біотехнологія"

1. Лахнеко О. Р. «Біотехнологія молекулярної оцінки пшениці за генами адаптивності та якості», наукові керівники: д.х.н., проф. Кузьмінський Є. В., к.б.н., доц. Моргун Б. В.

2. Шинкарчук А. В. "Вплив іонів важких металів на процес утворення біогазу", науковий керівник: д.т.н., проф. Голуб Н. Б.

3.Ши Сіньхуа (Shi Xinhua, КНР) «Antibioticsdestructionduringsoilremediation (Деструкція антибіотиків при ремедіації землі)», науковий керівник: д.т.н., проф. Голуб Н. Б.

4. Вдовиченко А. А. «Утилізація газових викидів мікроводоростями», науковий керівник: д.т.н., проф. Голуб Н. Б.

5.Колтишева Д. С. «Біологічне отримання електричної енергії за допомогою повного мікробного паливного елемента», науковий керівник: д.х.н., проф. Кузьмінський Є. В.

 

Аспіранти кафедри біоінформатики 

Спеціальність 162 "Біотехнологія"

1. Булаєвська М. О. «Біотехнології штучного магнітомічення та природне магнітомічення клітин тварин», науковий керівник: д.т.н., проф.Горобець С. В.

2. Ерденецогт Улзийжаргал (Erdenetsogt Ulziijargal, Монголія) «Біотехнологія використання нанокомпозитного бактеріального препарату Азогран і його протекторна роль у агроекосистемі ячменю», науковий керівник: д.б.н., проф.Горго Ю. П.

3. Кузьміних Л. В. «Біотехнологія знешкодження мікроорганізмів методами магнітної гіпертермії», науковий керівник: д.т.н., проф.Горобець С. В.

 

Напрямки наукової роботи майбутніх вступників до аспірантури

162 Біотехнології 2021 рік вступу

1. «Біотехнологія отримання магнітокерованих векторів для лікування онкологічних захворювань» Лебединська Ю. В., науковий керівник: д.б.н., проф. Горобець С. В.

2. «Екологічні аспекти впливу антропогенних та біогенних магнітних наночастинок на акумуляцію важких металів рослинами та мікроорганізмами» Дмитренко Т. О., науковий керівник: д.б.н., проф. Горобець С. В.

3. «Інтенсифікація процесів біологічного очищення стічних вод за допомогою прикріплених біоценозів» Шевченко В. В., науковий керівник: д.х.н., проф. Кузьмінський Є. В.