1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

ОГОЛОШЕННЯ/НОВИНИ/ФБТ 2023-2024

Графік заліків/іспитів і перескладань літньої сесії для 4 курсу

 

International Scientific and Practical Conference "Biotechnology of the XXI Century" - 2023

Ministry of Education and Science of Ukraine
Institute of Education Content ModernizationKyiv, Ukraine
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine
Institute of Cell Biology and Genetic Engineering
National Academy of Sciences of Ukraine
, Kyiv, Ukraine

The Scripps Research Institute, La Jolla, California, United States of America (sponsor)

University of Hull, Department of Chemical Engineering, Hull, United Kingdom
The ŁUKASIEWICZ Research Network – Industrial Research Institute for Automation and Measurements – PIAP, Warsaw, Poland
________________________________________________________________________

 

We invite young scientists, postgraduates and students
to participate in 

 

XVII International Scientific and Practical Conference

"Biotechnology of the XXI Century"
Dedicated to the 125th anniversary of the foundation of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute 

May 19, 2023 

 

INFORMATION  LETTER

 

SCIENTIFIC SECTIONS OF THE CONFERENCE

Section 1. Industrial, food, agricultural and medical biotechnology.

Section 2. Environmental biotechnologies, bioenergetics and bioinformatics.

Section 3. Biotechnics. Equipment of pharmaceutical and biotechnological industries.                              Ultrasound in biotechnology.Best regards, conference organizers!

 

Dear participants of the conference!

We are sincerely grateful to you for participating in the International Scientific and Practical Conference "Biotechnology of the XXI Century", which took place on May 19, 2023 at the Faculty of Biotechnology and Biotechnics, and was dedicated to the 125th anniversary of the founding of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.

We wish you to continue striving to learn new things, realize creative ideas and achieve high scientific results.

We believe in the victory of Ukraine, and we are confident that next year our conference will be held in a full-time format, where we will be glad to see you among the participants!

Best regards, the conference organizers!

________________________________________________________________

The collection of abstracts is available here:

СOLLECTION OF MATIRIALS OF THE CONFERENCE OF BIOTECHNOLOGY XXI CENTURY-2023

And on the conference website:

http://conf.biotech.kpi.ua/  

*In case of possible difficulties with the transition to the site, we recommend opening it through incognito mode. 

Міжнародна науково-практична конференція «Біотехнологія XXI століття» - 2023

Міністерство освіти і науки України     

Інститут модернізації змісту освіти

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», КиївУкраїна

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії 
Національної академії наук УкраїниКиївУкраїна

Науково-дослідний інститут Скриппса,
Ла Хойя, Каліфорнія, Сполучені Штати Америки (спонсор)

Університет Халла, кафедра хімічної інженерії, Халл, Об’єднане Королівство 

Дослідницька мережа Лукасєвіч – промислово - дослідний інститут
автоматизації та вимірювань PIAP, Варшава, Польща
 

_______________________________________________________________________

Запрошуємо молодих учених, аспірантів та студентів 
взяти участь у роботі 

ХVII Міжнародної науково-практичної конференції

«Біотехнологія XXI століття»

присвяченої 125-річчю з дня заснування КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

 яка відбудеться
19 травня 2023 року
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

НАУКОВІ СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Промислова, харчова, сільськогосподарська та медична біотехнологія.
Секція 2. Природоохоронні біотехнології, біоенергетика та біоінформатика. 
Секція 3.
 Біотехніка. Обладнання фармацевтичних та  біотехнологічних виробництв.                        Ультразвук в біотехнології.


З повагою,  організатори конференції!
 

Вибір дисциплін для студентів 2-3 курсу бакалаврату!

Нагадуємо,  що розпочалось обрання вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік для студентів 2-3 курсу бакалаврату.

•  14-25 березня – "перша хвиля вибору" для студентів 2-3 курсу бакалаврату. Детальніше про кінцеву дату можете дізнатися на кафедрі, вона може бути раніше.

 • 27 березня - 06 квітня – "друга хвиля вибору" (у випадку, якщо не буде сформовано групи для вивчення обраної вами дисципліни у першій хвилі, ви повторите свій вибір, але із скороченого переліку).                                                                                           

Детальніше про процедуру та особливості цьогорічного вибору читайте у  статті!

Відкрита зустріч з експертною групою (ОПП 28917 Біотехнології)

Відкрита зустріч з експертною групою НАЗЯВО в рамках акредитації ОПП 28917 Біотехнології першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Час: 2 березня 2023 16:50

Підключитись до конференції Zoom:
https://us04web.zoom.us/j/77737090916?pwd=eN2W38xO6qk8MVRMlDmeCZt3nZNFYZ.1
Ідентифікатор конференції: 777 3709 0916
Пароль: 2020

Програма візиту 

Відомості про самооцінювання

Library of the Faculty