1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

 ПОЛОЖЕННЯ

про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті

  1. Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті (далі – Положення) розроблено відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та з урахуванням наказу МОН України від 08.02.2022 р. № 130 «Про затвердження Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти».
  2. Положення регламентує порядок визнання шляхом валідації результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті здобувачами усіх рівнів вищої освіти (далі – здобувач), які навчаються в КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі – Університет).
  3. Результати навчання та компетентності, необхідні для присвоєння освітньої або професійної кваліфікації, можуть досягатися та здобуватися у системі формальної, неформальної чи інформальної освіти.
  4. Визнання результатів навчання, набутих в системі формальної освіти, регулюється Положенням про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів попереднього навчання.

Детальніше з Полеженням про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті можна ознайоми за посиланням =>>>

 

Рекомендовані онлайн ресурси неформальної освіти:

Prometheus https://prometheus.org.ua/

Coursera
 https://www.coursera.org/

 

Головне меню