1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ

Кафедра промислової  біотехнології  та біофармації

Основні напрямки наукової роботи кафедри:

 • біотехнологія мікробного синтезу вітамінів і антибіотиків;
 • генетична активність нанокомпозитів і хімічних забруднень сільськогосподарських і харчових продуктів, косметичних засобів і засобів побутової хімії.
 • використання біотехнології та біотехніки в медицині;
 • біотехнологія вищих базидіальних грибів;
 • розробка технології пробіотичних препаратів на основі молочнокислих бактерій;
 • біотехнології готових форм бактеріолітичних ферментів і антибіотиків;
 • розробка засобів in-vitro-діагностики інфекційних захворювань і гормональних порушень;
 • біотехнологія грибних каротиноїдів. Ферментні системи представників роду Polyporus;
 • біотехнологія отримання полісахаридів з вищих базидіальних грибів.

 Кафедра біотехніки та інженерії

Основні напрямки наукової роботи кафедри:

 • розробка мембранних установок для особистих господарств;
 • вібрація плоских і оболонкових фрагментів під дією кінематичного і хвильового просторового факторів;
 • умови виникнення хвильового збігу і просторово-частотного резонансів;
 • реалізація акустично прозорих конструкцій;
 • дистанційне керування процесом теплообміну в біореакторі за допомогою ультразвукового променя;
 • мембранні технології очищення сумішей;
 • моделювання фізичних явищ і процесів в біотехнологічному обладнанні;
 • інтенсифікація тепломасообміну і гідродинаміки в біотехнологічному обладнанні;
 • математичні методи моделювання в біотехнології.

 Кафедра біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології

Основні напрямки наукової роботи кафедри:

 • сучасні технології очищення стічних вод;
 • розробка мікробних паливних елементів для отримання електричної енергії та водню;
 • біотехнології отримання енергоносіїв (метан, водень, спирти і т.д.) з органічних відходів різного походження;
 • дослідження впливу фізичних і хімічних факторів на зміну метаболізму мікроводоростей з метою отримання енергоносіїв, біологічно-активних речовин, лікарських препаратів;
 • рекультивація землі, утилізація антибіотиків, важких металів та інших токсичних речовин;
 • розробка методів отримання біопластику за основі поліалкананоатів, полілактатів та лігніну;
 • розробка біоінсектицидів на основі мікроорганізмів та грибів;
 • утилізація газових викидів з одночасним одержанням корисних речовин;
 • математичні методи моделювання в біотехнології;
 • розробка нової магнітної лікарської форми для цілеспрямованої доставки лікарського препарату в пухлину (разом з Інститутом експериментальної патології, онкології і радіології ім. Р.Є. Кавецького). Вчені кафедри біоінформатики з застосуванням методів порівняльної геноміки не тільки відкрили єдиний генетичний механізм біомінералізації біогенних магнітних наночастинок для всіх організмів, але і вперше детектували їх в карциномі Ерліха у співпраці з Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Кавецького, а у співпраці з Державним науковим закладом «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами вперше експериментально виявили біогенні магнітні наночастинки в атеросклеротичних бляшках;
 • дослідження процесів самоорганізації в системі метал-електроліт в постійному магнітному полі;
 • магнітокерована біосорбція дріжджами S.cerevisiae іонів важких металів в постійному полі з використанням системи феромагнітних елементів;
 • мікроструктурування поверхні металів шляхом електроосадження і керованої корозії в магнітному полі;
 • розробки високоградієнтних феромагнітних насадок і конструкцій магнітних сепараторів;
 • розробка нових способів отримання магнітокерованих сорбентів, в т.ч. біосорбентів для біомедичних призначень.