1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Розрахунок конкурсного бала
 

Конкурсний бал (далі – КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 (національна рамка кваліфікацій, яка відповідає освітньому ступеню бакалавра) та НРК7 (національна рамка кваліфікацій, яка відповідає освітньому ступеню магістра  (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)) розраховується за формулою:

КБ = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3

де

    П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;

    П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;

    П3 – оцінка фахового іспиту в передбачених Порядком прийому та цим Положенням випадках.

  

КАЛЬКУЛЯТОР КОНКУРСНОГО БАЛА (МАГІСТРАТУРА)