1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

СИЛАБУСИ ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА МАГІСТРІВ 2023/2024 н.р.

 

НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Цикл загальної підготовки

Цикл професійної підготовки

Науково-дослідна практика

Робота над магістерською дисертацією


ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Головне меню